ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΝΗΛΙΚΩΝ (ΕΘΕΕ) 2022-2023

Έργο

Περιγραφή

Το υφιστάμενο Έργο αποτελεί συνέχεια των προηγούμενων Έργων ως προς τους στόχους για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των ενηλίκων. Όλοι οι ενήλικες σήμερα χρειάζονται δεξιότητες, όχι απλώς καλύτερο γραμματισμό ή αριθμητισμό, αλλά και καλύτερες ψηφιακές γνώσεις.

Στην Ευρώπη σήμερα υπάρχει ένα αυξανόμενο «ψηφιακό χάσμα» δεξιοτήτων, το οποίο έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο με την κρίση που δημιούργησε η πανδημία του Covid-19. Οι ψηφιακές δεξιότητες αποτελούν βασικά προσόντα των ενηλίκων, τόσο για να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις όσο και για μια βιώσιμη σταδιοδρομία και για ενεργό πολιτότητα. Ωστόσο, πολλοί ενήλικες δεν διαθέτουν τις δεξιότητες που χρειάζονται για να ζουν και να εργάζονται σε μια ολοένα και πιο ψηφιακή κοινωνία και αγορά εργασίας. Κατά συνέπεια, δεν είναι σε θέση να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που παρέχουν τα ψηφιακά μέσα και διατρέχουν τον κίνδυνο να βρεθούν ακόμα περισσότερο αποκλεισμένοι, καθώς ολοένα και περισσότερες πληροφορίες και υπηρεσίες παρέχονται διαδικτυακά.

Στο πλαίσιο αυτό, οι δραστηριότητες που έχουν προγραμματιστεί κατά τη διάρκεια του Έργου για τα έτη 2022-2023 για την προώθηση των πιο πάνω στόχων είναι, μεταξύ άλλων, οι ακόλουθες:

 • Ενίσχυση της διαδικτυακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας Moodle καθώς και η δημιουργία και ανάρτηση περαιτέρω ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και ψηφιακών εκπαιδευτικών εργαλείων.
 • Παραγωγή διαδικτυακού εκπαιδευτικού υλικού για διάφορα θέματα/μαθήματα.
 • Συντονιστικές συναντήσεις.
 • Σειρά σεμιναρίων επιμόρφωσης.
 • Παραγωγή προωθητικού/ενημερωτικού υλικού.
 • Συμμετοχή σε ευρωπαϊκούς οργανισμούς για την εκπαίδευση ενηλίκων (π.χ. European Basic Skills Network).

Α. Ενημερωτικές Δράσεις
Στο πλαίσιο του Έργου θα διοργανωθεί παγκύπριο Συνέδριο στο οποίο θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι δημόσιων φορέων χάραξης πολιτικής σε θέματα ψηφιακών δεξιοτήτων ενηλίκων, εκπαιδευτές ενηλίκων, εκπρόσωποι συνδικαλιστικών και άλλων οργανώσεων και κοινωνικών εταίρων.

Συνέδριο με θέμα ‘Ψηφιακές Δεξιότητες στη σύγχρονη εποχή - 10 Νοεμβρίου 2023

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Δελτίο Τύπου 13/11/2023
Πρόγραμμα Συνεδρίου 06/11/2023
Παρουσίαση - Ενδυνάμωση του μέλλοντος: Πλοήγηση στην Ψηφιακή Πραγματικότητα - Η επιτακτική ανάγκη της κοινωνίας για τους πολίτες και τους επαγγελματίες του αύριο - Καθ. Ελένη Μαγγίνα 30/11/2023
Παρουσίαση - Youth Marketspace - Καθ. Παναγιώτης Ζαφείρης 30/11/2023
Φωτογραφικό υλικό 30/11/2023

Β. Ψηφιακές Δεξιότητες Ενηλίκων
Οι ψηφιακές δεξιότητες απαιτούνται όχι μόνο για την απασχόληση σε όλους τους τομείς της οικονομίας, αλλά και για την ενεργό συμμετοχή των πολιτών στην κοινωνία. Η παροχή ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους κατά τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι στρατηγικής σημασίας για την Κύπρο για αντιμετώπιση των προκλήσεων που παρουσιάζονται σήμερα και για ανταπόκριση στη ζήτηση για νέες δεξιότητες. Το γεγονός ότι οι πολίτες στην Κύπρο έχουν χαμηλό επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων (Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας DESI 2021) προσδιορίζει έναν υψηλό κίνδυνο για την κυπριακή οικονομία και την κοινωνία γενικότερα, ο οποίος πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.

Η ανάγκη για αξιοποίηση του δυναμικού που προσφέρουν οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) για τη μάθηση και τη διδασκαλία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένης της Εκπαίδευσης Ενηλίκων, καθώς και η ανάγκη ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων για όλους, είναι καίριας σημασίας για την προσωπική ολοκλήρωση, την κοινωνική συνοχή και την οικονομική ανάπτυξη. Στην Εκπαίδευση Ενηλίκων, οι ψηφιακοί πόροι, οι κινητές συσκευές, οι ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι (ΑΕΠ) και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης παρέχουν τεράστιες δυνατότητες για τη διεύρυνση των δυνατοτήτων πρόσβασης στη μάθηση. Εντούτοις, σε αυτό το πεδίο, το δυναμικό των ΤΠΕ δεν αξιοποιείται πλήρως με συνέπειες που πλήττουν κυρίως τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού, διευρύνοντας την ανισότητα στην εκπαίδευση και την κατάρτιση.

Τέλος, η ψηφιακή ικανότητα θα πρέπει να αποτελεί βασική δεξιότητα για όλους τους εκπαιδευτές ενηλίκων και θα πρέπει να ενσωματωθεί σε όλους τους τομείς της επαγγελματικής τους ανάπτυξης. Προς αυτή την κατεύθυνση, το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας (ΥΠΑΝ) σχεδιάζει ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό για μαθήματα που θα προσφερθούν διαδικτυακά από τα Επιμορφωτικά Κέντρα (ΕΚ).

Στο πλαίσιο αυτό, το Έργο μέσα από τις δράσεις του στοχεύει στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτών ενηλίκων και των ενήλικων εκπαιδευόμενων.

Οδηγός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις Ψηφιακές Δεξιότητες

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Οδηγός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτών Ενηλίκων στις Ψηφιακές Δεξιότητες 11/10/2023
Συμπληρωματικό υλικό
Διαδικτυακά Μαθήματα 11/10/2023
Πλατφόρμα Moodle 11/10/2023
Εφαρμογές τηλεσυναντήσεων 11/10/2023
Δημιουργία δραστηριότητας H5P 11/10/2023


Προγράμματα, Δράσεις και Πολιτικές που ενισχύουν τις Ψηφιακές Δεξιότητες των ενηλίκων της Κύπρου

Οργανισμός Προγράμματα - Δράσεις - Πολιτικές Σύνδεσμος
Επιμορφωτικά Κέντρα (ΥΠΑΝ)
 1. Βασικές Δεξιότητες Πληροφορικής
 2. Ψηφιακός Γραμματισμός
 3. Επεξεργασία Πολυμέσων
Κρατικά Ινστιτούτα Επιμόρφωσης (ΥΠΑΝ) Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές – Πληροφορική:

Βασικό Επίπεδο
 1. Α' έτος: Επεξεργασία κειμένου (Word Processing), Βασικές Έννοιες Πληροφορικής – Χρήση ΗΥ και Διαχείριση Αρχείων.
 2. Β' έτος: Πληροφορίες και Επικοινωνίες (INTERNET), Παρουσιάσεις (Presentation), Φύλλα Εργασίας (Spreadsheets).
 3. Γ' έτος: Βάσεις Δεδομένων (Using Databases), Εισαγωγή στη θεωρία Πληροφορικής.

Ανώτερο Επίπεδο
 1. Επιστήμη Η/Υ (ένα έτος): Αρχές Προγραμματισμού ή IGCSE Computer Studies
 2. Προγράμματα εφαρμογών (δύο έτη)
 3. Επεξεργασία Κειμένου, Υπολογιστικά Φύλλα, Βάσεις δεδομένων, Παρουσιάσεις
Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ) (Απογευματινά και Βραδινά Τμήματα Τεχνικών Σχολών (ΥΠΑΝ) Εισαγωγή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές ECDL 1&2 (Μονοετές Πρόγραμμα)
Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (ΚΕΠΑ) Δωρεάν Προγράμματα Κατάρτισης Ψηφιακών Δεξιοτήτων μέχρι το τέλος του 2025
Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής (ΥΦΕΚΨΠ) Ψηφιακή Πολιτική

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας