ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ

Επιχορήγηση για Αγορά Ταμπλέτας / Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή

Σχολική Χρονιά: 2023 - 2024



Στο πλαίσιο του Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και συγκεκριμένα του έργου «Ψηφιακός Μετασχηματισμός Σχολικών Μονάδων για την Ενίσχυση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων και των Δεξιοτήτων που σχετίζονται με την εκπαίδευση STEM», το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα προχωρήσει στην επιχορήγηση αγοράς Ταμπλετών και Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών.

Ο στόχος του ψηφιακού μετασχηματισμού της διδασκαλίας και της μάθησης καθώς και της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών θα ενισχυθεί μέσω της ενίσχυσης μαθητών/τριών.

Το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας θα παραχωρήσει χορηγία €100 για αγορά Ταμπλετών μαθητών/τριών που φοιτούν στη Γ΄ τάξη Δημόσιων Δημοτικών Σχολείων και χορηγία €300 για αγορά Φορητών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών που φοιτούν στη Β' Γυμνασίου Δημόσιων Γυμνασίων Μέσης Εκπαίδευσης.

Σημειώνεται ότι, δίνεται παράταση, μέχρι τη Τρίτη 27 Φεβρουαρίου 2024, στις αιτήσεις για την επιχορήγηση που παραχωρείται στις οικογένειες οι οποίες λαμβάνουν Επίδομα Τέκνου με ετήσια ακαθάριστα εισοδήματα του προηγούμενου έτους μέχρι €49000.

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ζητήσουν περαιτέρω διευκρινίσεις στο τηλέφωνο 22800827. Επίσης, μπορούν να αποστέλλουν τα ερωτήματά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση msergides@schools.ac.cy.

Στους πιο κάτω συνδέσμους παρέχονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες, καθώς και τα απαιτούμενα έντυπα για την εξασφάλιση της επιχορήγησης.


Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Επιχορήγηση αγοράς Ταμπλέτας για μαθητές/τριες Γ΄ Δημοτικού και Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή για μαθητές/τριες Β΄ Γυμνασίου (Παράταση Δεύτερης Φάσης) 23/01/2023
Αίτηση Επιχορήγησης Ταμπλέτας - Δημοτικά 05/12/2023
Αίτηση Επιχορήγησης Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Γυμνάσια 05/12/2023
Βεβαίωση Παραλαβής Ταμπλέτας - Δημοτικά 25/10/2023
Βεβαίωση Παραλαβής Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Γυμνάσια 25/10/2023
Βεβαίωση Συμβατότητας Ταμπλέτας - Δημοτικά 25/10/2023
Βεβαίωση Συμβατότητας Φορητού Υπολογιστή - Γυμνάσια 25/10/2023
Για χρήση από το σχολείο
Κατάλογος Αιτητών Επιχορήγησης Ταμπλέτας - Δημοτικά 25/10/2023
Κατάλογος Αιτητών Επιχορήγησης Φορητού Ηλεκτρονικού Υπολογιστή - Γυμνάσια 25/10/2023

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας