ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Έντυπα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Αίτηση για παροχή Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας σε μόνιμους κάτοικους Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022
Αίτηση για κρατική φοιτητική μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 15/02/2022
Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της αίτησης για κρατική φοιτητική μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2021-2022 15/02/2022
Αίτηση για Ελλαδίτες Φοιτητές και Κύπριους Επαναπατρισθέντες για το ακαδημαϊκό έτος 2020/2021
Αίτηση για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020/2021 για Ελλαδίτες Φοιτητές και Κύπριους Επαναπατρισθέντες 02/12/2021
Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020/2021 για Ελλαδίτες Φοιτητές και Κύπριους Επαναπατρισθέντες 02/12/2021
Αίτηση για Πρόσβαση στον Προσωπικό φάκελο αιτητή/αιτήτριας
Αίτηση για Πρόσβαση στον Προσωπικό φάκελο αιτητή/αιτήτριας 13/05/2022

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας