ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Έντυπα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Αίτηση για παροχή Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας σε μόνιμους κάτοικους Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020
Αίτηση για κρατική φοιτητική μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 18/02/2020
Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της αίτησης για κρατική φοιτητική μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2019-2020 18/02/2020

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας