ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Έντυπα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Αίτηση για Μόνιμους κάτοικους (Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα)
Αίτηση για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 05/02/2018
Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 05/02/2018
Αίτηση για Ελλαδίτες Φοιτητές και Κύπριους Επαναπατρισθέντες
Αίτηση για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 για Ελλαδίτες Φοιτητές και Κύπριους Επαναπατρισθέντες 05/11/2018
Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2017-2018 για Ελλαδίτες Φοιτητές και Κύπριους Επαναπατρισθέντες 05/11/2018

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού