ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Έντυπα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Αίτηση για Μόνιμους κάτοικους (Φοιτητική Χορηγία και Φοιτητικά Επιδόματα)
Αίτηση για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 12/02/2019
Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της Αίτησης για Κρατική Φοιτητική Μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2018-2019 12/02/2019

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας