ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Έντυπα

Θέμα Αρχείο Ημερομηνία
Αίτηση για παροχή Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας σε μόνιμους κάτοικους Κύπρου για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021
Αίτηση για κρατική φοιτητική μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 04/03/2021
Ενημερωτικό Έντυπο για συμπλήρωση της αίτησης για κρατική φοιτητική μέριμνα για το Ακαδημαϊκό Έτος 2020-2021 04/03/2021

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας