ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Οικοσελίδα


Σας καλωσορίζουμε στον ιστότοπο του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας (Υ.Π.Π.Α.Ν.), στην οποία θα βρείτε πληροφορίες για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα. Βάσει των προνοιών των περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμων του 2015 και 2019, για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20, οι οικογένειες των φοιτητών, μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, τις ακόλουθες μορφές οικονομικής στήριξης:


Αρμόδια Υπηρεσία για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων είναι η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας.

Στον ιστότοπο θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς επίσης και το ύψος της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων. Επίσης, θα βρείτε πληροφορίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.


Ενημέρωση
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας