ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚHΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

Οικοσελίδα


Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα του ΥΠΠ, στην οποία θα βρείτε πληροφορίες για την Κρατική Φοιτητική Μέριμνα. Βάσει των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 (Ν. 203(Ι)/2015), για το ακαδημαϊκό έτος 2018-19, οι οικογένειες των φοιτητών, μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, τις ακόλουθες μορφές οικονομικής στήριξης:


Αρμόδια Υπηρεσία για την παραχώρηση της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων είναι η Υπηρεσία Φοιτητικής Μέριμνας, η οποία υπάγεται στη Διεύθυνση Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης, του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.

Στον ιστότοπο θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς επίσης και το ύψος της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων. Επίσης, θα βρείτε πληροφορίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης.

Για τον κατάλογο δικαιούχων φοιτητικών επιδομάτων για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 που έγινε με μοριοδότηση στη βάση του Άρθρου 5 του Περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νομού του 2015 (ν.203(ι)/2015), πατήστε εδώ.

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού