ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Οικοσελίδα


Από την 01/01/2023 η αρμοδιότητα για την παραχώρηση της Φοιτητικής Χορηγίας και των Φοιτητικών Επιδομάτων έχει μεταφερθεί από το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας στην Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων του Υπουργείου Οικονομικών. Βάσει των προνοιών του περί Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας Νόμου του 2015 και των εκάστοτε τροποποιήσεών του, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, οι οικογένειες των φοιτητών, μπορούν να λαμβάνουν, υπό προϋποθέσεις, τις ακόλουθες μορφές οικονομικής στήριξης:


Επιλέγοντας τους πιο κάτω συνδέσμους, θα βρείτε γενικές πληροφορίες σχετικά με τα κριτήρια και τις προϋποθέσεις παραχώρησης, καθώς επίσης και το ύψος της φοιτητικής χορηγίας και των φοιτητικών επιδομάτων. Επίσης, θα βρείτε πληροφορίες για τη συμπλήρωση και υποβολή της σχετικής αίτησης. Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις για το ακαδημαϊκό έτος 2022 - 2023 δεν έχουν ακόμη εκδοθεί.

Ενημέρωση
Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας