ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΧΟΡΗΓΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ

Επικοινωνία

Υπηρεσία Χορηγιών και Επιδομάτων
Διεύθυνση: Τζον Κέννεντυ 12-14, 4ος όροφος, γραφείο 401, 1087 Λευκωσία
Τηλέφωνα: 22 804002, 22804017, 22804047
Τηλεομοιότυπο: 22 804035
Ηλεκτρονική Διευθύνση: grants@mof.gov.cy

Υπηρεσία Διαδικτύου και Επικοινωνίας - Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας