Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1602[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.12813
1603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.97634
1605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.70708
1606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1610[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.91396
1611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.90695
1612[8406]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ16.04592
1613[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.92318
1614[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.03923
1615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.25734
1616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1618[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.16301
1619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.36748
1620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93392
1621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.69856
1622[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.23736
1623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.49424
1624[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.94637
1625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.17983
1626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1627[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.27791
1628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1630[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.06773
1631[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.32406
1632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44421
1633[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.2315
1634[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.68454
1635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.15657
1636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.78909
1637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.13874
1639[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.68313
1640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.39115
1641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.58963
1643[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.01379
1644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.28559
1645[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ17.21647
1646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30798
1647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.86887
1648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.27292
1649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.14177
1650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.79193
1651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.23418
1652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.33235
1653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.22492
1654[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.28846
1655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.13717
1657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1636
1658[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.80379
1659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.13381
1660[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.26858
1661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.413
1662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.51289
1664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.11413
1665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6707
1666[2507]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ19.03926
1667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.93787
1668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61317
1672[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.00145
1673[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.11747
1674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.77221
1675[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.80567
1676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93177
1677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.24081
1679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.98927
1680[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.77942
1681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.23606
1682[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.4241
1683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.28001
1686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.56215
1688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.67029
1689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.57342
1690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8357
1691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.61699
1693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.51722
1694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12074
1697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06842
1698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06625
1699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.67546
1701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1702[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.59378
1703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.09405
1707[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.48805
1708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.02147
1709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9265
1710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8149
1712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.89253
1714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.70008
1715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49826
1718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.04409
1719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.30836
1720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1722[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18.19267
1723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.53743
1724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.38622
1726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1727[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ19.05368
1728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.92558
1729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.67472
1731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36558
1732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.59365
1734[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.03559
1735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.81475
1736[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05812
1737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.57174
1738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1740ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.46336
1742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.07894
1745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.57922
1746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.80246
1748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.42151
1752[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.2366
1753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1755[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.70265
1756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1757[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.37704
1758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.59402
1760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.71691
1761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.00231
1762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.83294
1763[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.63057
1764[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.93187
1765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.14737
1766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.26985
1767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1769[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.01459
1770[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.01885
1771[8526]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.41667
1772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.04114
1773[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.49414
1774[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.24739
1775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1779[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.32874
1780[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.80447
1781[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.00871
1782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.31921
1783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1784[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.93779
1785[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.8881
1786[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18.27572
1787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.00476
1788[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ19.09687
1789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1791[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.21456
1792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1793[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.44912
1794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.88203
1795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.13928
1797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.13127
1798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.88284
1799[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.30954
1800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.85788