Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.61624
1404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.38896
1405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.25104
1409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1666
1410[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.08479
1411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.76265
1412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.78269
1414[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ19.0188
1415[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.52784
1416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.01868
1417[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.60151
1418[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.59296
1419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.14848
1420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.33852
1421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.01856
1422[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.10761
1423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.06821
1424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1425[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.48982
1426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.82309
1427[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07724
1428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0948
1429[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.207
1430[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.41592
1431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.41199
1432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.099
1433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.88913
1435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.01763
1436[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.70653
1437[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.35539
1438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.07294
1439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1441[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.76915
1442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.64343
1443[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.79209
1444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.05943
1446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.41575
1447[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.36775
1448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1449[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.96838
1450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.19832
1451[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.1745
1452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1453[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.11419
1454[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ15.93111
1455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36322
1456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.57239
1459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.36416
1460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.80494
1461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2664
1462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.24999
1463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.13904
1464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.54464
1465[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.97764
1466[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.25186
1467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.69208
1468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1471[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.01744
1472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.74172
1474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.0463
1475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.23135
1480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1481[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.08701
1482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3915
1484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.27168
1487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.81085
1490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.39751
1493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1495[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ15.78726
1496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.33704
1497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.23698
1498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.26605
1499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.51868
1500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.13844
1502[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.86948
1503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.43103
1504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49219
1505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3549
1508[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.84272
1509[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.19319
1510[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.20156
1511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.86872
1512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.48535
1513[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.31276
1514[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.01967
1515[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.38462
1516[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.25148
1517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1521[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.27879
1522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1524[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.51711
1525[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.00359
1526[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.0624
1527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.82668
1530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.45267
1532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.21142
1533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.69456
1535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.45114
1537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.60253
1538[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ19.00487
1539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9673
1540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1541[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.19576
1542[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.78574
1543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.60205
1544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1545[9104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΥΕΣ - ΠΚ10.62469
1546[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.06253
1547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.02911
1548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1549[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.20834
1550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1551[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.1252
1552[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.49301
1553[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.03185
1554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.68019
1556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1557[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.027
1558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.77228
1559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1560[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ15.86212
1561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.79278
1562[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.08851
1563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.37562
1566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1569[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ19.09505
1570[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.13305
1571[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.89886
1572[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.74691
1573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.70342
1577[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.44123
1578[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.14113
1579[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.76062
1580[2502]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19.27189
1581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.18316
1582[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.53904
1583[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.88344
1584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.32003
1586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.08347
1587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.22919
1590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.88296
1591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.68624
1592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.10193
1594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.46622
1596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2295
1597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1598[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.85264
1599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.39888