Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8606
1202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1205[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.33134
1206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2639
1208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1210[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.5831
1211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.42584
1213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.25283
1214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.223
1215[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.4815
1216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.49024
1217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.35029
1219[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.57853
1220[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.95346
1221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1222[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.20503
1223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.63835
1224[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.84559
1225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.94962
1226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1227[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.17792
1228[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.87633
1229[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.07413
1230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.01742
1231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.05591
1232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.507
1234[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.04564
1235[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.36628
1236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.41438
1237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.77129
1238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.04411
1239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.15497
1241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.86873
1242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.995
1243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61388
1244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.84967
1245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.16431
1247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.60171
1248[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.1014
1249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.14128
1250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1251[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.00821
1252[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.84675
1253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.58214
1255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.64502
1256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.52774
1257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.72955
1258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.77873
1259[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.15292
1260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.98792
1261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1262[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ18.94917
1263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.51606
1264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.55331
1265[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.04563
1266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.62796
1267[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.09427
1268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.13085
1269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.80621
1270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.53288
1273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.89576
1276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.45265
1277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.95028
1278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1279[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.03054
1280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.56289
1281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9674
1282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0201
1284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.69445
1285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.50235
1286[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.1488
1287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.55706
1288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.36293
1289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.74414
1291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.25676
1293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.76821
1295[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.15276
1296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.50562
1297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.84562
1300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.92284
1301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1302[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.09206
1303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.34099
1307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.94752
1308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.88998
1309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3056
1310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.50605
1311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.32323
1312[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.36656
1313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.87909
1314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.82536
1315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.75878
1316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.87261
1319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.34613
1320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.29371
1321[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.33736
1322[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.09181
1323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.37559
1324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.01932
1326[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.34942
1327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.47196
1328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.26554
1331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.08329
1332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.18678
1334[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.70234
1335[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.07043
1336[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19.26299
1337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.53701
1338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8872
1339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.81849
1340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.20131
1344[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.10527
1345[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.01205
1346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.91306
1347[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.38479
1348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30596
1349[4602]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ19.01702
1350[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.65315
1351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.38039
1352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1354[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.34119
1355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.08512
1357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.64872
1360[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.97423
1361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.40327
1362[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.62656
1363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.44908
1364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1367[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.64288
1368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.07699
1369[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.67827
1370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.67153
1371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.98941
1375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.33101
1376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.98862
1377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.07927
1378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.29063
1381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95694
1382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9779
1383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.12247
1384[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.30855
1385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.46298
1387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9454
1388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.29846
1390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.75857
1392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1393[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.83278
1394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.75511
1395[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.01767
1396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.51917
1397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.68843
1398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.89474
1399[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.22835
1400[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.06078