Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1001[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.8965
1002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.96412
1003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.58161
1004[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ19.00624
1005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1006[8402]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.91077
1007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.82408
1008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.05092
1009[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.87778
1010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1065
1011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1012[8407]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ17.00745
1013[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.18119
1014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.25767
1015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.40585
1016[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.3813
1017[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.74608
1018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0904
1020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.84786
1022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1024[9107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ11.16606
1025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.13842
1029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.42139
1030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.56282
1032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.42459
1034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.13457
1035[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.32831
1036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1037[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.77875
1038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.04849
1039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.41591
1041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1043[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17.98338
1044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.63778
1046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.62893
1047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.72455
1048[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.3566
1049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1050[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.28706
1051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2452
1052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.46711
1055[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.70604
1056[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.61202
1057[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.09532
1058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.44591
1059[8406]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ15.93864
1060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1061[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.15154
1062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.50133
1063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.34493
1064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1065[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.69202
1066[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.7341
1067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.29456
1069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1070[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ15.55463
1071[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.94593
1072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.77328
1073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.03662
1075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.15187
1076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5984
1077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.08008
1078[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.0968
1079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.90658
1080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.79291
1081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.45997
1084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1085[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.02493
1086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.10571
1088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1867
1090[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.35907
1091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87695
1092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.77585
1095[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.43523
1096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.24805
1099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95885
1100[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.26468
1101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.41315
1103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.32678
1104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1105[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.35664
1106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.87577
1107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.85684
1108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5567
1109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5475
1110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.68204
1111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.70705
1112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.40857
1113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.80715
1114[2503]ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ19.09075
1115[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.95419
1116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3588
1117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1118[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.04681
1119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1121[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.37017
1122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.58871
1123[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.58832
1124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.95687
1125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.77388
1127[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.20799
1128[8406]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ16.63066
1129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.04804
1130[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.07897
1131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1132[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.39068
1133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.31251
1134[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.04084
1135[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.22938
1136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.09696
1138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1140[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.74616
1141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1142[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ19.17533
1143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.18872
1147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1149[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.50923
1150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.90517
1152[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.44055
1153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.71879
1154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.23571
1156[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.01215
1157[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.03422
1158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.24178
1159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.73094
1161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.70805
1162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.54882
1164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1165[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.53601
1166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.46278
1167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.36905
1168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27872
1169[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.32035
1170[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.79898
1171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.42482
1172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.37075
1174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1176[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.40436
1177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.45505
1178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.40769
1180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.95066
1182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1183[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.62417
1184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4292
1186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.14908
1188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.69289
1190[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.36176
1191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1192[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.09888
1193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1194[8431]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.3602
1195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.86766
1196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.67011
1197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.49604
1198[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.01886
1199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1200[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.62113