Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.28862
802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47965
803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.99995
804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.82148
806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.93218
807[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.10348
808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89259
810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
811[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.26242
812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
813[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.17263
814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86664
816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.63723
817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.91977
818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
819[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.72287
820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.03514
821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
822[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.10253
823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.89687
824[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.44132
825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.88481
826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.30099
828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
831[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.45174
832[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.36334
833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.57494
834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.47187
836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.35997
837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.43873
839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.31791
840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.97081
844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.17433
845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.54669
848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.81464
849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.94572
850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
851[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.18445
852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.52334
853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.59364
855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.58254
857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
858[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.20147
859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.79942
860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.27148
861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.88734
862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.49287
863[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.25879
864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.00364
866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.80028
868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
869[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ19.03212
870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4602
871[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.29661
872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.10572
873[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.75789
874[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.47997
875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.85091
876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.04203
878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.04459
879[8524]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.1579
880[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.37898
881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
882[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.24345
883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.39504
885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.69833
887[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.00216
888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.85925
889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
892[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.20001
893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
894[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.01344
895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.86678
897[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.06922
898[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12635
899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
900[9105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΥΕΣ - ΠΚ16.1569
901[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.85786
902[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.20997
903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.74332
904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.43574
905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.98541
907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.37663
908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
911[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.0232
912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
913[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.52551
914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.30614
915[8423]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.43375
916[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.04448
917[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.87965
918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.95841
921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
923[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.46041
924[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.7119
925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.20482
928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
929[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ15.9524
930[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.89188
931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.31698
932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.57724
934[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.08777
935[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.79736
936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.45015
938[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.2564
939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.15714
941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.65278
943[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.28747
944[9305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ13.99728
945[8522]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.57281
946[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.28751
947[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.24965
948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.55062
949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.37622
950[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12294
951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.66434
952[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.65653
953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.68817
954[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.92935
955[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07122
956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.18511
957[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ19.04128
958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.69571
961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.95078
963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.96342
964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
966[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19.01737
967[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.01232
968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
969[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.21105
970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.25859
972[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.62205
973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.48845
975[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.42398
976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.82534
979[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.77097
980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.76601
982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.04221
983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.49637
984[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.35138
985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.56272
986[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.84022
987[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.86812
988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06359
989[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18.21792
990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.78688
992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
993[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.86907
994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
995[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.94867
996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.20069
997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
999[8407]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ17.61627
1000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-