Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
8001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.09493
8002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.15255
8003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.29233
8004[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.75482
8005[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.44175
8006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.72399
8007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8008[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.41247
8009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.70825
8010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.28352
8012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.94358
8013[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.47405
8014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.65547
8015[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.78513
8016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.23012
8017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.39338
8019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.51254
8020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44296
8021[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.39361
8022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.36915
8023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89985
8024[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.16098
8025[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.28806
8026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.24587
8027[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.25313
8028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.66683
8029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.84932
8031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.45046
8032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.20014
8033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.93458
8034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.04306
8035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.68288
8036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.25058
8037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.16744
8038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.09278
8039[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.0623
8040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.10644
8041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.44992
8042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.23663
8044[8406]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ16.01624
8045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.29034
8046[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.99532
8047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8048[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.04597
8049[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.41595
8050[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.92413
8051[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.83017
8052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8053[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.73972
8054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.76046
8056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.95138
8057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8058[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.36509
8059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8060[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.86343
8061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.95329
8063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8064[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.30446
8065[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12385
8066[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.66308
8067[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.10542
8068[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.66261
8069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.10072
8071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06113
8073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.32758
8075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.58256
8077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08715
8081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.97348
8084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8085[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.42122
8086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.24837
8087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36745
8088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8089[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.81274
8090[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.32027
8091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.99117
8092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.384
8094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.31131
8095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.51209
8096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.07569
8098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.08299
8101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.60558
8107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.40895
8108[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.0306
8109[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.04498
8110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27536
8111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.83116
8112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.66813
8114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.26517
8115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8117[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.37861
8118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.58815
8119[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.72179
8120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.49924
8121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.30978
8123[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.44742
8124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.74017
8125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7533
8126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.74181
8127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.84093
8128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4116
8129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.57128
8130[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.59747
8131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.13897
8132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.80241
8134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.51659
8137[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.36021