Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.99581
7802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7804[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.27679
7805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.20419
7806[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.19334
7807[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.09743
7808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.65967
7812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.44959
7813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.76471
7816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.09289
7819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.68279
7821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.63169
7822[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.31936
7823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.06061
7824[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.21197
7825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.60685
7826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89719
7827[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.99135
7828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7830[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.16069
7831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7833[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.57134
7834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.32518
7835[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18.86518
7836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84912
7838[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.1611
7839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.35343
7840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.05884
7841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7842[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.10948
7843[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.24491
7844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5325
7845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.82362
7846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.14673
7852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.54379
7853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.47298
7854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87132
7856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73257
7859[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.9408
7860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7861[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.08107
7862[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.242
7863[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.48742
7864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.03611
7865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.78026
7866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.56404
7867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.41364
7868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.77876
7869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.70848
7870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.44359
7871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7873[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.33456
7874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.6161
7876[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.81509
7877[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.33649
7878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.60096
7879[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.56804
7880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7883[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.77718
7884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.44892
7885[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.27583
7886[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ18.98334
7887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.14797
7888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.62725
7889[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.10846
7890[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.88909
7891[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.69953
7892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.23055
7894[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.34567
7895[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.71052
7896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7897[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.01265
7898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.53555
7899[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.01208
7900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.98421
7902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.73033
7903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7904[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18.29087
7905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.27366
7907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.89896
7908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93508
7909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.35277
7910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.72639
7911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.37573
7912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.94933
7913[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.1604
7914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.35924
7915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.32161
7916[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.34564
7917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.98144
7918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89578
7921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.48734
7922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.39883
7923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7924[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.61439
7925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7927[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.97531
7928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7929[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.18187
7930[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.1497
7931[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.09775
7932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.03556
7933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.58603
7934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.38237
7935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.00838
7936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.59977
7937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.04496
7938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.84645
7939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.82383
7940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.93851
7941[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ19.22426
7942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8189
7943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.05967
7944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.54064
7945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.73629
7949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7950[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.43412
7951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7953[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.6432
7954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84871
7955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1048
7956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.46586
7957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.56374
7958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.34437
7959[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.96172
7960[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.35316
7961[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.12277
7962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.40071
7963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.18605
7964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.33361
7965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.92293
7967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7971[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.52146
7972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7974[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.39114
7975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.57958
7976[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.86616
7977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.32371
7978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0322
7979[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.96794
7980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7981[8527]ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.08836
7982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.49478
7983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.94089
7985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4678
7986[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.51397
7987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.23442
7989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.41992
7990[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.07549
7991[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05636
7992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.50934
7994[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.25188
7995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3814
7996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.59216
7997[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.92997
7998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.12444
7999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-