Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
601[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.47212
602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
603[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.05943
604[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.09506
605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87081
606[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ19.33878
607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
608[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.9651
609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.08441
610[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.15059
611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06676
614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5432
617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.39349
618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.15011
619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.45203
620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.66282
621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5713
622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.01407
626[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ19.01889
627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.49879
628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.85808
629[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.16391
630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.70899
632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.06856
633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.65695
634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.21031
636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12493
637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.50767
642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.28762
643[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.72844
644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.29513
645[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.76315
646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.16128
651[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.53148
652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.56142
653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.31463
654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.01683
655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.23364
656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3663
657[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.39798
658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.72218
659[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.41987
660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.24885
662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92324
664[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.11282
665[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.2579
666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
669[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.11999
670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.09707
671[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.36463
672[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.94994
673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
674[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.18463
675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
676[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.57058
677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86502
678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.49205
679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
681[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.46122
682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
683[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.22359
684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.63251
685[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.1934
686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6168
687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.40273
688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.00378
689[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ16.92404
690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.65525
691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3735
692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.66817
693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.71818
694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
695[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.10292
696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.57993
698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95972
699[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ19.0076
700[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.33267
701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.02321
702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.74521
703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.42411
704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
705[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.50813
706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0876
707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
708[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.16728
709[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07854
710[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.83954
711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.05848
714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.39628
715[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.30988
716[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.04223
717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
718[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.48001
719[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.52939
720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.50561
721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.53585
722[8321]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13.77045
723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.05122
725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
727[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.90731
728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.13741
729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
731[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.48736
732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.65127
734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.24306
735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
740[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ15.9723
741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47181
744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
747[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.32332
748[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.02738
749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.46282
750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6162
751[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.55422
752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.28056
754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
755[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.25926
756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.33679
757[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.83273
758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.29433
759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.04861
760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.10684
761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.28018
762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.40856
763[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.16385
764[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.68269
765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.42387
766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.25421
767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
768[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ18.99993
769[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.30866
770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3954
771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.04956
772[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.06803
773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.21944
775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
776[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.38345
777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
778[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.23498
779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.66115
781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.58863
783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
784[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.99624
785[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.46563
786[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.78077
787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.51352
788[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.36083
789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.65284
790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.83507
791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.16884
792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.80917
793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.33883
795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.02649
796[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.01214
797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.97892
798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.28191
800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.18417