Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7601[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.94776
7602[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.77116
7603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7604[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.0424
7605[8404]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.84638
7606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8394
7607[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.00853
7608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7182
7609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.41301
7610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36735
7611[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.32893
7612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.28127
7613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.04972
7614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.43599
7615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7616[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.14513
7617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.89389
7618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.77589
7619[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.62462
7620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7621[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.24337
7622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7461
7623[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.79153
7624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.23846
7625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7626[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ16.33065
7627[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.99457
7628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.54325
7629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7631[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.65777
7632[8525]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.36017
7633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.52879
7634[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18.408
7635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.33951
7636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.84366
7642[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.16051
7643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.51933
7644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.38064
7645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.99978
7646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.13082
7647[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.21155
7648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.95654
7649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7650[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.19301
7651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.73882
7652[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.84721
7653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7654[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.11224
7655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.72
7656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7659[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.21328
7660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.07983
7661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.53591
7662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.72097
7664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95256
7665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.47645
7666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.97214
7667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.15689
7669[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.1551
7670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.76876
7671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.8867
7673[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.32799
7674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92329
7676[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.1946
7677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7678[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.01665
7679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.96068
7681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.45783
7682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87264
7683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7685[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18.66919
7686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.66564
7687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.81222
7688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7690[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.12214
7691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.22901
7692[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.07929
7693[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.16517
7694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.30299
7695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.37737
7696[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.3939
7697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.65774
7698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.30103
7699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.00117
7700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.64706
7701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2726
7703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.11832
7704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.30763
7705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.80931
7706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.73726
7707[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.3105
7708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.0565
7709[2503]ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ19.26426
7710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.96161
7711[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14.11562
7712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.04027
7713[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.14207
7714[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.00716
7715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7716[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.45577
7717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7719[8403]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15.92503
7720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.34775
7721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7723[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.25005
7724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.23546
7726[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.20256
7727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.04415
7728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.56392
7729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.41193
7730[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.29392
7731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.63456
7732[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.1601
7733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.40248
7734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.217
7735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.62348
7736[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.94257
7737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59044
7738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.40712
7739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.48588
7740[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.16424
7741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.84313
7742[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.6337
7743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.12024
7744[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.15495
7745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.34013
7746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.10533
7748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.50836
7751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.98899
7752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.10394
7755[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.58362
7756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.13661
7757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.85011
7758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.39427
7759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.02404
7760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.74337
7761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.13245
7762[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.56255
7763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4256
7764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.53962
7765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.65271
7766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.64254
7768[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.00625
7769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.827
7771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.37647
7772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.61749
7774[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.0826
7775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.49099
7776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.15937
7777[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.27244
7778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.86747
7779[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.36929
7780[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.26134
7781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.27413
7782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7783[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.62236
7784[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.0164
7785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.56762
7786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2279
7787[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.91522
7788[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.19782
7789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.68902
7790[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.0398
7791[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.58262
7792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.43285
7794[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.03397
7795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.45634
7796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7797[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.10217
7798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7799[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.13902
7800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-