Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7403[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.91638
7404[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14.94579
7405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.46417
7407[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.96456
7408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.65355
7409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7410[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.67403
7411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.63472
7412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.92422
7413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7414[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.49483
7415[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.0472
7416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.97174
7417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7418[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.63429
7419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.10785
7421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6057
7422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.31804
7423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.32675
7424[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.14263
7425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93124
7426[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.21583
7427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.91015
7429[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.49416
7430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7431[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.10028
7432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.97189
7433[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.13651
7434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1119
7435[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.06827
7436[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.61121
7437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.17213
7438[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.87721
7439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.87429
7440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.45603
7442[4609]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ19.00894
7443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.08152
7444[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.29552
7445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.66003
7446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.47506
7447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7449[2507]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ19.08098
7450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.01237
7451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.02603
7452[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.09286
7453[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.64801
7454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9192
7455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.14325
7456[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.8392
7457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.18956
7459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.26913
7460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.07935
7461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.13652
7463[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.88617
7464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.58513
7465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7466[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.94326
7467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.53072
7469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.75035
7470[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.8719
7471[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.26008
7472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.63875
7474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0736
7475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.48092
7476[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.28097
7477[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.93227
7478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.02233
7479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.28846
7480[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.762
7481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7482[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.2858
7483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.98458
7484[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.07789
7485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.04363
7486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.70342
7487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9506
7488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7489[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.15586
7490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.27164
7491[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.42109
7492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.49486
7493[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17.64016
7494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.11911
7495[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.17145
7496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.71719
7497[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05799
7498[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.67849
7499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7501[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ18.12359
7502[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.31358
7503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6222
7504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.88295
7507[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.77489
7508[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.014
7509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.26616
7510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.65984
7512[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.1794
7513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.99359
7514[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.58625
7515[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.95643
7516[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.67119
7517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.39779
7518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.13719
7519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.70822
7520[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.42807
7521[8404]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17.20151
7522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.01164
7523[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.02481
7524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.92368
7525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.55018
7527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.85278
7528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7529[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.30775
7530[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.24727
7531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7532[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.34767
7533[8302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15.82795
7534[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.34646
7535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.31481
7536[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.22637
7537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.03044
7538[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.00165
7539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7542[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.67639
7543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.59353
7544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.49727
7545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.84553
7550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.59467
7551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.18729
7552[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05616
7553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.89298
7554[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19.04106
7555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.64688
7556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9536
7557[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07602
7558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84277
7559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.92963
7561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.01667
7562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44016
7563[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.20141
7564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.70148
7565[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.02079
7566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.11033
7567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4316
7568[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17.79859
7569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.82802
7570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7572[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.29379
7573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7576[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.13054
7577[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.01175
7578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.40063
7579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.50367
7582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7584[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.77126
7585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95097
7586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.81836
7587[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.74097
7588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.59895
7591[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.96936
7592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.21333
7594[2506]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ19.01857
7595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7596[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.2091
7597[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.68875
7598[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.05226
7599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.33522