Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6176
7202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.93923
7203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.63281
7206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.41141
7207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3872
7209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.55971
7211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.92202
7212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.92754
7213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7214[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.58595
7215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.84834
7217[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.62349
7218[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.37957
7219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7220[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.70953
7221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7222[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.35785
7223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.12684
7224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.77494
7225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59324
7227[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.04108
7228[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.38708
7229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84632
7230[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.21103
7231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.76847
7232[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.21233
7233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.50951
7234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.13877
7235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2117
7238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.28367
7239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.32259
7240[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.05981
7241[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.18434
7242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.62563
7244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.94466
7245[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.71128
7246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44013
7247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.17482
7251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.77181
7253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5375
7254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93455
7256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3026
7257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.20638
7258[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.01681
7259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7260[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.13463
7261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.9083
7263[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.89502
7264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.78958
7265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.31921
7266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.30022
7267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.00357
7269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1739
7270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49637
7271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7748
7272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.86722
7273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.71324
7275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.92343
7276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24115
7278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.75432
7280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7281[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.59466
7282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9322
7283[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.68579
7284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.29264
7286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.99122
7287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.00063
7288[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.05086
7289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7290[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.96738
7291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8882
7292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.16707
7293[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.98303
7294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.80542
7296[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.97042
7297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.22201
7298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30063
7299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8269
7300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.37321
7301[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.83368
7302[2507]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ19.11721
7303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.00394
7304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.27851
7305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.31042
7306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.92525
7307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.33164
7308[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.27964
7309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39657
7310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.46917
7311[8527]ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.35553
7312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.01
7313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.66493
7314[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.85885
7315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7316[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.22792
7317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.02153
7318[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.4941
7319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5251
7320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7322[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.85279
7323[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.38371
7324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.56062
7325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7326[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.17431
7327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.53818
7328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44625
7330[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.66282
7331[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.7556
7332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7333[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.50844
7334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2602
7336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73396
7338[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.41414
7339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.73257
7340[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.03044
7341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.68323
7343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.05632
7344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.39425
7346[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.23588
7347[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.42857
7348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.77766
7349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.15022
7350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.37055
7351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.68821
7352[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.39175
7353[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.02815
7354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5876
7355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.13346
7356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.80111
7357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.08568
7358[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.75674
7359[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ19.06041
7360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.76722
7363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.85752
7364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.95278
7366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.07163
7367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3872
7368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.29198
7369[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.06851
7370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3366
7371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.04823
7373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.90654
7374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.28463
7375[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.80604
7376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.33654
7377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7378[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.17715
7379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.24818
7381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7145
7382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.88278
7383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.87034
7384[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.49497
7385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.79265
7387[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.41151
7388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7390[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ18.98945
7391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.33981
7392[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.17896
7393[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.38228
7394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.67706
7395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7396[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.15373
7397[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.0377
7398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.04321
7399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.09478
7400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-