Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.85426
7003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.45398
7004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7006[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.56938
7007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44846
7009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.14104
7010[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.85324
7011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.98234
7013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.80986
7016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.67823
7017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.73981
7018[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.52048
7019[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.96994
7020[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.03814
7021[8201]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ18.13222
7022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.39011
7023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.10191
7024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3223
7025[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.5833
7026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.83089
7028[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.14596
7029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7030[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.92861
7031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.58894
7032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.78916
7037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.20125
7040[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.14114
7041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.96526
7042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.56491
7043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.90839
7044[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.60188
7045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.63518
7047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.45152
7048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7051[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.87033
7052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.70801
7055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.38812
7057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93675
7058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9185
7060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.06489
7061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.72055
7062[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.18365
7063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.17603
7064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.88137
7065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.07736
7067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.61474
7068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8993
7070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.33076
7071[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.88422
7072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7073[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.22818
7074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.76307
7075[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.67949
7076[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.01953
7077[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.38595
7078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86506
7081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.82714
7082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7087[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ15.58063
7088[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.73469
7089[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.77504
7090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.82089
7092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.376
7094[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.92107
7095[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.04403
7096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.69479
7097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.89096
7098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.94223
7099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.78977
7101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.39881
7103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1149
7106[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.27818
7107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.41341
7108[9102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ14.45426
7109[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.15448
7110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.18965
7111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.88977
7112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7114[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.16628
7115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8207
7116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.12057
7118[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.07182
7119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.40049
7120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.50941
7121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.71037
7122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95337
7123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7124[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.16826
7125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.92018
7126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7128[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12905
7129[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.16011
7130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.917
7131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.68956
7132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.34335
7134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.97224
7135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9735
7136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.72445
7137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.08476
7138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7139[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.65025
7140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7598
7141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7143[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.66137
7144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.44987
7145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.51659
7147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7148[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.92931
7149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.16865
7151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7152[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.17178
7153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.46903
7154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.33253
7155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7156[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.94799
7157[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.02287
7158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86558
7159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.85342
7161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.94089
7162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7163[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.49537
7164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1542
7165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.56405
7166[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.06963
7167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.32435
7168[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.56938
7169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.15899
7170[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.13673
7171[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.26892
7172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7173[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.20897
7174[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.27366
7175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7176[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.43121
7177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.26298
7178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59023
7179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.42526
7180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.70242
7181[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.28458
7182[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.68902
7183[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.74429
7184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.12512
7185[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18.8023
7186[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.16606
7187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.67489
7188[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.53201
7189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.52911
7190[8427]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.22456
7191[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.35221
7192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7193[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.98107
7194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.87114
7195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.92651
7196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30617
7197[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.22057
7198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-