Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.12718
6802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.95703
6804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6805[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.39096
6806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.272
6808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.44445
6809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.51646
6812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.59163
6813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.61415
6816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.44065
6821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08594
6826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6827[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.26422
6828[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.00828
6829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.19954
6830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.57419
6833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27998
6834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.55504
6835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6837[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.53314
6838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.51822
6840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6841[8522]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.69751
6842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6843[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.43364
6844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.24453
6845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61993
6846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.07784
6848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.18927
6849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.85602
6852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0195
6854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08431
6855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.94264
6856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87698
6857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6858[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.61908
6859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.88002
6860[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.20538
6861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6862[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ17.7393
6863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.24572
6866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6867[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.30853
6868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8401
6869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.75371
6870[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.87892
6871[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.28536
6872[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.0997
6873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.16846
6875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.47258
6876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3945
6877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.71173
6878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.56195
6881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.35435
6883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.08571
6884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.20916
6885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.09495
6887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6888[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.98612
6889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.99178
6890[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.53242
6891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6892[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.9847
6893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.82152
6894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6895[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ20
6896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.71491
6898[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.21397
6899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27494
6900[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.27251
6901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.80354
6902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.07827
6905[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.11495
6906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.09093
6907[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.13135
6908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6909[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.77644
6910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.86591
6914[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.43344
6915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6918[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.14743
6919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6924[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.07128
6925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.56358
6926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.78341
6929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08387
6930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.10507
6931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.19318
6932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6933[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.25661
6934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.56909
6936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.11554
6938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.38446
6939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6944[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.0124
6945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.80831
6946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.40799
6947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08699
6948[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.4377
6949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.75098
6952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15
6953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.52862
6954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6956[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.43982
6957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6958[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.32735
6959[8407]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΥΤΣ - ΠΚ16.15683
6960[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.13762
6961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.47721
6964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27386
6966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0173
6967[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.26627
6968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.78266
6969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6974[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.06163
6975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.37812
6977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6978[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.73502
6979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6980[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.50703
6981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6982[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.83824
6983[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.21546
6984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93306
6986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6987[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.40814
6988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36828
6990[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.73892
6991[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.01227
6992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.88687
6994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4995
6996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.09043
6997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.06246
6998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.64591
6999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
7000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-