Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.59157
6602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.04992
6603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.64877
6604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.18958
6605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6606[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.12428
6607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.55711
6608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.75405
6610[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.80394
6611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6792
6613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.60347
6614[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.57503
6615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49091
6617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.71696
6619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.02762
6621[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.44815
6622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6623[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.68072
6624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.57099
6625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.25997
6626[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.21742
6627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.00274
6628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6629[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.86809
6630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.69095
6631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.96408
6632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6634[8527]ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13.94413
6635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5775
6636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.05238
6637[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.87427
6638[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.16093
6639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.59359
6640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.67969
6641[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.211
6642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61997
6643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0431
6644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.77818
6645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6648[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.18552
6649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2571
6651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.29318
6652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.43576
6654[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.78959
6655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.11196
6659[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.26209
6660[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.27634
6661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6662[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.60515
6663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6664[9303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΕΣ - ΑΞΙΚ15.98648
6665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.41668
6666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.13509
6668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.13473
6669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.18857
6671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.88002
6672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5661
6673[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.36147
6674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.95778
6675[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.02697
6676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.90017
6677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.05434
6679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.69675
6680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.6142
6682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.43912
6684[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.30368
6685[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.56849
6686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6756
6687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6688[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.33579
6689[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.14083
6690[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.80708
6691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86201
6693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.79017
6694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.61454
6695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.87324
6697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.66467
6698[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.65056
6699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.83957
6702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.93687
6703[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.18656
6704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.57794
6705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61663
6706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6708[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.0829
6709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.82184
6710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95978
6711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.36016
6713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.13027
6717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7931
6718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.59461
6719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47645
6721[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.16036
6722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93944
6723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.97523
6724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6726[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.46886
6727[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.27836
6728[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.03544
6729[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.33192
6730[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.24367
6731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.35455
6733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.69281
6735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.26468
6736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.70448
6737[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.88772
6738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.27102
6739[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.54974
6740[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.18859
6741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6742[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15.53155
6743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.67627
6744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.03606
6745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.37225
6747[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.36324
6748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.10722
6749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6753[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.65056
6754[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.18884
6755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.78748
6756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.43646
6757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.35229
6759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.03481
6761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.93109
6762[8403]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.13941
6763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.57713
6765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.37521
6766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.78256
6767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.10253
6768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.32406
6769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.93454
6772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.00733
6779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.74241
6780[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.02752
6781[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.85398
6782[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05479
6783[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.08731
6784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6786[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18.35895
6787[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.63509
6788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.29558
6789[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.1892
6790[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.00702
6791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.97118
6792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.86401
6793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.51929
6796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6798[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.32616
6799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1143
6800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.15393