Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6401[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.01453
6402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.91281
6403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.02798
6405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.01896
6408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4458
6409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.04312
6410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.45689
6412[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.19024
6413[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19
6414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44196
6415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6416[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.91231
6417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.83451
6418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.21133
6419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.80995
6420[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.34929
6421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.64558
6422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.27847
6423[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.45207
6424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.58822
6426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95073
6427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.35056
6431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.20736
6432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.78122
6437[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.41445
6438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.18555
6439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6440[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.06823
6441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.52886
6445[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.28048
6446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.79451
6447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1947
6450[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.22205
6451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.92575
6452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.08255
6453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0648
6454[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.06674
6455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6456[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07165
6457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.90193
6458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.06031
6460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.67211
6461[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.17778
6462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6463[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.68641
6464[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.65614
6465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.78519
6466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.68822
6468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.77841
6469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.66713
6470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.50756
6471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.76851
6472[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.67125
6473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6476[8321]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13.37055
6477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.17709
6480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.85081
6481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7045
6482[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.99697
6483[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.26885
6484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.79038
6486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.88677
6487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61564
6490[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16.74323
6491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.36498
6492[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.13651
6493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.96178
6494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.57816
6495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.58963
6496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.38517
6497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.16355
6498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.24807
6499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.20342
6500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.85425
6501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.79316
6502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.07549
6503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.12262
6504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.51411
6506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.56623
6507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.67268
6508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.97786
6509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.97985
6510[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.55507
6511[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05919
6512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.38063
6513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.12339
6514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.58047
6515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.32986
6516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.34267
6517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.21539
6518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.10029
6519[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.79944
6520[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.21337
6521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.82181
6524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.19905
6525[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.11504
6526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.28769
6527[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.0974
6528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.18553
6530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.65726
6531[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.02039
6532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.48244
6535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6537[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.68461
6538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.6536
6539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44279
6540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6541[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.16245
6542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.11131
6545[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.01964
6546[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18.74971
6547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.71704
6548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.02117
6550[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.41861
6551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.16827
6552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.42909
6554[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.01006
6555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.56432
6556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.25267
6558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.4035
6559[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.18065
6560[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.38367
6561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.30841
6563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.67918
6564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.11569
6566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6567[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.45614
6568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6569[8322]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.49574
6570[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.56451
6571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.37321
6572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73033
6573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6574[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.36502
6575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.93608
6576[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0387
6577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1276
6578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.76559
6579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.14834
6582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.09309
6584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.73765
6585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.00479
6586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.58136
6587[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.18679
6588[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.97465
6589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.18343
6591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0278
6592[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.07688
6593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.31893
6594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.67402
6596[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16.8441
6597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.44596
6598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6599[2504]ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ19.66932
6600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89779