Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6641
6203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.19731
6204[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.02024
6205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.77689
6206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.57422
6210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.59779
6211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.65139
6212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.54492
6214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.42964
6215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.78371
6218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.80014
6221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6222[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.65985
6223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.45626
6224[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.16029
6225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6226[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.83977
6227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.81831
6228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6229[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.31663
6230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6232[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.3867
6233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.56817
6235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.71426
6237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.51289
6238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.20335
6239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0318
6240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.72337
6241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7672
6242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2869
6243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.09275
6245[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.59382
6246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.92513
6247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.77286
6249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6250[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.63251
6251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59499
6253[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.85593
6254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.65614
6256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.64239
6257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7231
6259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.79232
6261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6519
6262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.40071
6263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.50905
6265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0408
6266[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.51813
6267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.37657
6268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.831
6269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24415
6270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.16381
6271[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.22581
6272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.83219
6274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6278[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.48814
6279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.11286
6280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.00698
6282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6283[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.2759
6284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.27112
6285[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07859
6286[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.78186
6287[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.64355
6288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4018
6289[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.76388
6290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39362
6291[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.90334
6292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.41231
6293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6295[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.39122
6296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.59697
6297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6298[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.26043
6299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.35689
6300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8247
6303[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ17.72443
6304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7807
6305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4718
6306[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.09216
6307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.42337
6308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.50795
6311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24744
6313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6314[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.24271
6315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6317[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.0149
6318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.79525
6320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.22605
6321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.69632
6324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.64063
6325[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ16.71302
6326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.75433
6327[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.36888
6328[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.43073
6329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.67777
6330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.00635
6331[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.51798
6332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.06159
6333[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.28079
6334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.08035
6335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.26882
6336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6338[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.59768
6339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30244
6340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.22386
6341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.99586
6342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.62189
6343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.64359
6344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.49697
6345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.81679
6347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.58138
6348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.28853
6349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.86467
6350[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.1048
6351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.84782
6352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6354[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.01159
6355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.13271
6356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.73572
6357[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18.63374
6358[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.88048
6359[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.04736
6360[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.3355
6361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.23768
6362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.42891
6364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6365[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.38729
6366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.03166
6367[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.2676
6368[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.11908
6369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.68211
6370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.84711
6371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6372[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.22911
6373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.42068
6374[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.27673
6375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.89762
6377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9901
6378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6380[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.39688
6381[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.19974
6382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6384[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.05928
6385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.14372
6386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6387[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.73128
6388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.33432
6389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.6765
6390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.17969
6391[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.57905
6392[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.09299
6393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.28699
6394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.68014
6395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.48412
6397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6398[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.07836
6399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.56114
6400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.72805