Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
6001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.94215
6003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.89461
6004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.70885
6005[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.12154
6006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.98996
6007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6009[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.15952
6010[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.44742
6011[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.7626
6012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.85083
6013[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.10382
6014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.38092
6015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.12979
6016[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.98965
6017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6018[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.59579
6019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3281
6021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6023[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.99364
6024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6025[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18.34492
6026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6027[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.15715
6028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.48807
6029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6031[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.41541
6032[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.32035
6033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.14121
6034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6035[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.01699
6036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.60515
6037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.47815
6038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6039[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.01307
6040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.12881
6041[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.70813
6042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6043[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.43533
6044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6977
6046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.00963
6047[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.33435
6048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.66679
6049[2504]ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΑΣΕΙ19.37319
6050[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.53979
6051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.83686
6053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.59378
6054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.94564
6055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6057[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.93354
6058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.00148
6059[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.19117
6060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.93166
6063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6064[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.3538
6065[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.35707
6066[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.42372
6067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95403
6068[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.86872
6069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.07671
6070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6071[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.0102
6072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.63158
6074[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.53499
6075[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.89925
6076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6078[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.00656
6079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.39465
6080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.74221
6082[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.0316
6083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.64233
6084[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.06556
6085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.43018
6087[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.11047
6088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06537
6089[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.52895
6090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5335
6091[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.91729
6092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6094[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.20278
6095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.03245
6096[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.06903
6097[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.11333
6098[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.80957
6099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.79749
6100[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.68484
6101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6103[2506]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ19.0873
6104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.20665
6105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.56014
6107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.90779
6108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8943
6109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.73087
6110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.62022
6111[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.30107
6112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6113[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.96844
6114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.03041
6115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.31329
6116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.72457
6117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.26202
6118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6119[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.36492
6120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6121[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ19.01005
6122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.68004
6125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0488
6127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4173
6128[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.27087
6129[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.19175
6130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.29669
6131[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.45996
6132[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.5395
6133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.65615
6135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.07538
6136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.01693
6137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.00599
6138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.19832
6139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.52422
6140[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.81716
6141[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.26245
6142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6592
6144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.38712
6146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.34427
6147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.29615
6149[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.35924
6150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6151[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ17.75638
6152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.071
6153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.26029
6154[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.84907
6155[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.46729
6156[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.10842
6157[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.27177
6158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.74149
6161[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.12359
6162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.00213
6164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6165[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.44017
6166[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.48287
6167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6170[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.43344
6171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.25297
6172[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.38062
6173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.96868
6174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.91384
6175[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.02771
6176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6177[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.67849
6178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.92905
6179[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.37051
6180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6182[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.21565
6183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36526
6184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6185[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.10582
6186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.34445
6187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.30319
6189[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.41267
6190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.86524
6191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39765
6192[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.57632
6193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.69743
6194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.35345
6195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.23727
6196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.93765
6198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.16624
6199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24653