Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.82308
5802[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.2181
5803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.59991
5804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5806[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ17.96035
5807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.04709
5809[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.6393
5810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.20485
5811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8692
5812[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.2038
5813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.58968
5814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.38021
5815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.46904
5817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.64943
5818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5819[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.08221
5820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.06954
5821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5823[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.55619
5824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.54377
5825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.91672
5826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1151
5828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5829[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.207
5830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44924
5831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.98098
5834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.86973
5837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.11292
5839[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.47226
5840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.07285
5843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.39262
5845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06935
5846[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.95654
5847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.53233
5848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.20457
5851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.01533
5852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5853[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.94834
5854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.02411
5855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5856[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.28724
5857[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.25059
5858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.31112
5859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.70328
5860[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.50129
5861[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.69046
5862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.75023
5863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.18073
5865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.84303
5866[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.07224
5867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.55444
5868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.30293
5869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.23912
5870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.11706
5871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.50465
5873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5874[9110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΥΕΣ - ΠΚ14.39328
5875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.12182
5876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.41617
5877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.76922
5878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.90484
5879[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ17.48661
5880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.68742
5883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.337
5884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.89791
5885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27507
5886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.25779
5887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2566
5889[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.34056
5890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.52873
5891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.03754
5894[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.41108
5895[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.39888
5896[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.02037
5897[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.03607
5898[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.80316
5899[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.03109
5900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.79393
5901[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.64116
5902[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.23088
5903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.36145
5904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.12563
5906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5907[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16.90461
5908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.67356
5910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.09937
5911[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.79907
5912[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.47181
5913[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.97242
5914[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.71035
5915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.58548
5917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.19806
5918[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.51763
5919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9547
5921[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.41769
5922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.83083
5923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.75323
5924[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.0039
5925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5926[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.94694
5927[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.22452
5928[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.13185
5929[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.01356
5930[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.56694
5931[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.45016
5932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.42721
5933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.64153
5934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.82403
5935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5936[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.04787
5937[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.00099
5938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.57454
5939[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.05772
5940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.10251
5941[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.02644
5942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.90466
5943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5944[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.93494
5945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5951[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.33626
5952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.62866
5954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5955[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05571
5956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5958[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.72246
5959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.81697
5960[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.06678
5961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.81545
5962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5963[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.16015
5964[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.60579
5965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.11636
5966[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.36345
5967[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.44644
5968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.37716
5970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.63895
5971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.72953
5972[8429]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.78021
5973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.43252
5974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.24616
5975[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.96429
5976[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.3068
5977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5980[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.89613
5981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.46003
5982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9553
5985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.11234
5987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44067
5988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.55662
5989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.54955
5990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.53757
5991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5066
5993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.22588
5995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.34214
5996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5997[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18.32885
5998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84602
5999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6000[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.36289