Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
401[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.18703
402ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
404[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.07649
405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73958
407[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.46864
408[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.09419
409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.55726
412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.63299
417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.11405
419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.56141
422[8303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16.48837
423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.03889
426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.07389
429[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.65451
430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5366
431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.29516
433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8944
434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
435[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.1408
436[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.17827
437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.82651
438[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.20536
439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.32671
440[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.93057
441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8191
442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.68671
443[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.15458
444[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.48739
445[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.9339
446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7337
447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.75106
448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.63556
449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95338
452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
453[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.25333
454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.89811
455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.20569
456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.05187
457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.81549
460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
461[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.1922
462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.09383
463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.30467
465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.20662
466[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.30114
467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.51434
469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.80142
470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44715
472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.3007
473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.65779
474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
476[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.10519
477[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.26945
478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0289
479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.48367
480[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ15.92551
481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12646
483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.50443
484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08903
485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
486[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.20367
487[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.48517
488[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.09651
489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.38929
490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.44352
492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.57692
494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.42475
496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.18145
498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.94893
499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.83693
501[8404]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17.40504
502[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.53701
503[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.96007
504[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.58838
505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.21966
506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
508[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.78531
509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.12831
510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.66938
511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.60595
512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.65649
514[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.1003
515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.49135
517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
518[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.96172
519[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.31721
520[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.68719
521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.15257
522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.62743
523[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.44456
524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
525[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.35762
526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95062
527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.59387
530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
531[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.39224
532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.35485
533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.69956
534[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.36805
535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
536[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.09383
537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0063
539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.96689
540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
541[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.06847
542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06019
545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86396
548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.08934
549[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.43351
550[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.44735
551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.22054
553[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.39683
554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.68092
555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.98581
556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.77479
558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.29224
559[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.35741
560[8302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15.86199
561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.64125
562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.73218
563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.14893
564[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.41807
565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.55086
566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
567[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.45786
568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.59686
569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.26241
571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.26552
572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
573[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.34677
574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0429
575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.27174
577[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18.52066
578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.13688
580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1586
581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
582[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.15114
583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4772
584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.70194
586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.60999
588[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.25017
589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
591[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.35263
592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
593[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.94705
594[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.82107
595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.77024
596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.07009
599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.17729
600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.31573