Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5601[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.30166
5602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59856
5603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.85916
5604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.17858
5606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.80984
5607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5608[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.10526
5609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.42486
5610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.88887
5611[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.12886
5612[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ19.22654
5613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.93837
5614[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.48445
5615[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.24084
5616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.43855
5618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5619[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.64462
5620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8912
5621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.278
5622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.51001
5623[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.07152
5624[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.1183
5625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.22026
5627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.87527
5628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.54609
5631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.83109
5632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.05738
5634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.43636
5635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5636[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.19095
5637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5638[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.99498
5639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.89929
5640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.07658
5642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5643[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.30746
5644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.36772
5645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.65237
5646[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.00549
5647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.3017
5648ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.82892
5649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.02712
5650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.26769
5651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.50865
5652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.24082
5653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.16772
5654[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.02447
5655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.22206
5658[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.18264
5659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39661
5660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.10298
5661[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.007
5662[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.06448
5663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5664[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.1894
5665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.16963
5666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.65666
5667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.04904
5669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.12461
5671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.474
5672[4602]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ19.4064
5673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.56117
5674ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5676[8430]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.58489
5677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5678[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19.0375
5679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.43463
5680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5683[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.00986
5684[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.2664
5685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.46857
5686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.00048
5687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.62973
5689[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.24177
5690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5691[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ17.62326
5692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.03131
5693[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.67359
5694[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.08968
5695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8076
5697[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.17349
5698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5700[9112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ12.26506
5701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.42631
5703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5705[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.77071
5706[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.12348
5707[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.11924
5708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.31266
5709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5711[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.14949
5712[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.46103
5713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5714[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.64734
5715[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.08394
5716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08894
5717[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.02557
5718ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.70095
5720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.51234
5721[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.20978
5722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.13506
5723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5724[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.43918
5725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.83347
5726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39268
5728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.43453
5729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.0476
5730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.63876
5731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.37799
5732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.19915
5733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.26937
5734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92542
5735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5736[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.30669
5737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5738[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.24028
5739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5740[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.02017
5741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5742[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.96602
5743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5744[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.59526
5745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.60139
5747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.66211
5748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.64529
5749[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.74693
5750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.29887
5751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.96498
5754[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.70775
5755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5756[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.47728
5757ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5758[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18.66552
5759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.24748
5760[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.88823
5761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2775
5762[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.0137
5763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5764[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.77648
5765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.36726
5766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.16647
5768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.94957
5769ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.17588
5770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.69974
5771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5772[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.08637
5773[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.11773
5774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.53051
5777[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.13195
5778[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ19.1299
5779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9533
5780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5781[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.14983
5782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06725
5783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.99415
5784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.90123
5785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2958
5786[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.6852
5787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.91791
5788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92168
5790[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18.18691
5791[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.15584
5792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.87092
5793[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.00978
5794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5796[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.50638
5797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.60486
5798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5800[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ15.89836