Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.69029
5402[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.86669
5403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.57022
5405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.63036
5407[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05729
5408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5410[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.03352
5411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.15557
5412ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.57509
5413ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.31876
5414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.85602
5415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.69042
5417[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.3065
5418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9488
5419[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.60683
5420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13
5422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5423[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.06187
5424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.91727
5425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.09685
5426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59823
5428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.02155
5430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5431[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.10545
5432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.65572
5433[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.20177
5434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.63997
5435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39278
5437[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.21015
5438[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.91506
5439[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.80165
5440[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.83625
5441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.98173
5442[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.60761
5443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5444[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.0494
5445[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.22393
5446[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.88729
5447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.32746
5448[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.57113
5449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.46242
5450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5451[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.37338
5452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5453[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.43936
5454[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.58018
5455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.71069
5457ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.75497
5458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5459[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.18344
5460[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.03433
5461[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.74499
5462[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.31202
5463ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.62287
5464[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.2297
5465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.11347
5466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5467[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19.14047
5468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.27588
5469[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.01617
5470[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.39915
5471[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.21534
5472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.90792
5473[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.26585
5474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.62155
5475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.09705
5476[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.6158
5477[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.857
5478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.83236
5479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.82691
5481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.36481
5482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5483[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.51162
5484[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.00518
5485[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.06001
5486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.43196
5488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5489[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.1233
5490[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ15.75119
5491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5494[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.17256
5495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.41914
5496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.71441
5498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.96096
5501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.54687
5503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.61219
5504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.79238
5505[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.77041
5506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5508[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.12576
5509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.96378
5510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.55865
5511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5512[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.3685
5513[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.46133
5514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.86106
5515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.17261
5516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.32388
5517[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ15.74775
5518[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.02611
5519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5521[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.76286
5522[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.2288
5523[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.05692
5524[8527]ΔΙΟΙΚΗΣΗ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) -ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.68427
5525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.93939
5527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5528[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.1985
5529[8433]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.77827
5530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4666
5531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5532ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1884
5533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.66349
5534[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.3736
5535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.50036
5536[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.23095
5537[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.56063
5538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.24547
5539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5540[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19.04411
5541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.22104
5542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.09239
5545[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.56378
5546[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.00108
5547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.48838
5548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.01219
5550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.34705
5551[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.65692
5552[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.6026
5553[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.87595
5554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5555[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.102
5556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.67057
5557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.33297
5558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.15139
5559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.06727
5560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.43209
5562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.71958
5564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.23644
5566[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16.75712
5567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.89498
5568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.78935
5569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.88404
5570[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.07858
5571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.03018
5576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4137
5577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.10175
5578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.69559
5581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.34794
5582[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.741
5583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.59379
5584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.81322
5585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.54618
5586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5587[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.71335
5588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.14071
5589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.92982
5590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.98978
5591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.29506
5592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5593[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.32848
5594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.66139
5595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7796
5596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.01381
5597[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.65892
5598[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.57221
5599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.99286