Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5203[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.96811
5204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4696
5205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6821
5206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.04155
5208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0455
5209[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.10387
5210[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.12511
5211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.70557
5212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5213[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.1059
5214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5217[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.67244
5218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.13598
5219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.42419
5224[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.53794
5225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.53872
5227[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.23786
5228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.76414
5230[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.38906
5231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.81486
5232[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.22461
5233[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.05355
5234[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.00544
5235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.35249
5236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.74784
5237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.74744
5239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.687
5240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.58295
5241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.81858
5242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.48444
5243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.23354
5245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.76224
5246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.25335
5247[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ17.91165
5248[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.20704
5249[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.14774
5250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.94619
5252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.893
5253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.18935
5254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5255[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.04012
5256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.48443
5257[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ18.96726
5258[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.67171
5259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.27944
5260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.80844
5261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.79351
5264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.03399
5266[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.0293
5267[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ15.96648
5268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.01058
5269[8402]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ17.07949
5270[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.44005
5271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5272[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19.07561
5273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.01368
5275[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.27217
5276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.36939
5278[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.44082
5279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.45941
5281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12915
5282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.35768
5285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5286[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.64247
5287[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.48275
5288[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.15519
5289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.60142
5290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9997
5291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5292[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.24301
5293[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.05646
5294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.83939
5295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.53619
5298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.18759
5300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84607
5302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.80598
5303[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.5252
5304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.1017
5305[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.78861
5306[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ19.38814
5307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.53021
5309[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.91331
5310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5312[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ15.91984
5313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5642
5315[2506]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ18.14708
5316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.95482
5318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.46378
5319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.35571
5321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.22569
5322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93493
5324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.43012
5327ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.02611
5331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5332[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.2356
5333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5334[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.59283
5335[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.58301
5336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.33042
5337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.74383
5339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89452
5340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.04553
5341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.32906
5342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5343[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.48601
5344[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.31672
5345[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.00151
5346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5348[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07525
5349[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.01488
5350[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.87978
5351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.11212
5352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.11337
5353[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.01506
5354[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ19.08922
5355[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.92863
5356[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.76904
5357[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.74851
5358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.03841
5360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.80162
5361[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.8173
5362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.28314
5363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.66941
5365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.41499
5366[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.74352
5367[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19.11449
5368[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.22696
5369[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.60568
5370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.40719
5372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5373[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.0919
5374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.9937
5375[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.65105
5376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.39741
5377[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.06602
5378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.89909
5380[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.84018
5381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.05341
5382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.54998
5383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.09569
5384[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.29589
5385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.28898
5388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.09408
5389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5390[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.1862
5391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.00902
5392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95453
5394[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.7822
5395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.04189
5396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.81709
5397[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.23046
5398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5400[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.09394