Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
5001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5002[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.3823
5003[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.04919
5004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5007[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.10352
5008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.21555
5011[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.01696
5012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6443
5013ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.33553
5014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.23043
5015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5016ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30893
5018[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.48787
5019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.58482
5020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9478
5021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.21778
5022[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.34655
5023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.82773
5025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.60981
5026[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.64913
5027[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.05293
5028[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.97952
5029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5030[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.70213
5031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.08538
5032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.47621
5033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.94562
5035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5036[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ19.00026
5037[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.20828
5038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.13651
5039[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.48076
5040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.42862
5044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.03607
5045[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.00607
5046[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.23956
5047[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.08711
5048[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.39333
5049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.82054
5050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5053[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.88292
5054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.38402
5055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61183
5058[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ18.75363
5059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.97451
5060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.70165
5061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.20002
5062[8521]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.03666
5063[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.12547
5064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.69708
5066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.0415
5067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.17221
5069[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.41658
5070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5071[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.31531
5072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.70789
5074[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.6276
5075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5078[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.63382
5079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.43386
5080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24011
5081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.85342
5082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.56788
5083[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.23641
5084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.67351
5087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.30369
5088[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.35031
5089[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.83473
5090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.46512
5091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.26248
5092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5093[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.55393
5094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.70248
5096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.63634
5098[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.31046
5099[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.92931
5100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4679
5101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.18912
5104[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.04618
5105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.60083
5108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.10131
5109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.80478
5110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.78851
5112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.53167
5113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.0988
5114[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.03072
5115[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.15798
5116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.13439
5117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.45769
5119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.90901
5120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.06087
5123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.8344
5124[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.75207
5125[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.38073
5126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.89931
5127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.27117
5128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.8033
5131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.25076
5132[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.0409
5133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.68641
5134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.53176
5135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73805
5136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.19554
5137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.60499
5141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.61345
5142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.67898
5143[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.0559
5144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.26931
5145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.80309
5146[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19.20389
5147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.79168
5149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.33309
5151[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.05973
5152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5154[8201]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ17.58115
5155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8958
5156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.46942
5157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5158[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.28541
5159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.68803
5160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.06532
5161[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.15933
5162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.55999
5164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.29086
5165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.07193
5166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.01883
5167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.05145
5168[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.04329
5169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.20066
5170[8402]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.64946
5171[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ15.97593
5172[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.67101
5173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8192
5174[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.31119
5175[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.13359
5176[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.35102
5177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.12679
5178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.88703
5182[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.41505
5183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.76443
5184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.42986
5186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3189
5187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.83073
5188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.54224
5189[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.82943
5190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.59129
5191[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18.93537
5192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5193[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.82598
5194[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.37203
5195[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ19.11659
5196[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.75652
5197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.46583
5198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.88111
5200[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.03981