Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.81438
4802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.04622
4803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4804[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.55357
4805[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.14469
4806[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.81268
4807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.41254
4809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4810[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.21019
4811[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.79182
4812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.13683
4813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.16581
4814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92537
4815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.28725
4819[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.22342
4820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.90508
4821[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.00751
4822[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ13.69387
4823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4825[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ18.22862
4826[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.52187
4827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.45585
4828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.81438
4829[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.34481
4830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.94987
4831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.51661
4833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.66293
4835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.1492
4836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.82484
4837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.07476
4839[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.37498
4840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92017
4842[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.98738
4843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.70168
4845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4847[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.70911
4848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.29678
4850[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.04007
4851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06667
4853[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.93235
4854[8426]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.27537
4855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.99986
4856[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.71392
4857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.03252
4858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4859[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.70478
4860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4862[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.8676
4863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0842
4864[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.02778
4865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.33759
4866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4867[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ17.58713
4868[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.22113
4869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4871[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.98065
4872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.89262
4875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4876[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ19.45511
4877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.45062
4878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.10389
4879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.33525
4880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.86544
4882[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.03405
4883[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18.30348
4884[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.70441
4885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.05159
4889[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.76983
4890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.82465
4892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.78244
4893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.466
4894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.36527
4896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.14978
4897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.13731
4898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.76387
4899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.49284
4901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44637
4904[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.00037
4905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.78796
4906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.35884
4907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4909[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.96393
4910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4911[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.23518
4912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4915[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ18.44386
4916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.16661
4917[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.14889
4918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.40901
4921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4922ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.45601
4923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4924[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ15.97255
4925[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ18.1382
4926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0688
4927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4932[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.77621
4933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.99963
4934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.75171
4936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.42413
4937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.17937
4939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.49566
4940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4943[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.06842
4944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.28351
4949[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.16196
4950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.18635
4951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8788
4952[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.032
4953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.70601
4957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.20205
4958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1729
4959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.18706
4960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4961[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.30644
4962[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.16027
4963[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.84179
4964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.14266
4965[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.34155
4966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0309
4967[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.27798
4968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.30111
4969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.96382
4970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.66036
4971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.836
4972[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ19.05393
4973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.45369
4976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.23345
4977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.49941
4978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4979[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.05629
4980[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.77991
4981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4982[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.67868
4983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86003
4984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4985[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ17.89593
4986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49901
4987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.43515
4990[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.27513
4991[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.37832
4992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4993[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.24653
4994[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.95399
4995[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ19.00565
4996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4998[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.92522
4999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
5000[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.04193