Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.81184
4603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.96883
4604[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.98977
4605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4606[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.72011
4607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.41744
4609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4611ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.06754
4612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5322
4613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.76312
4614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.54614
4617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.48325
4618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.08982
4620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4621[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.16614
4622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.76944
4623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4626[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.8906
4627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12656
4628[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.06405
4629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.10002
4630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.00433
4631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4632[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.41793
4633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.04906
4634ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.02955
4637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.2171
4638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.18971
4639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.61423
4640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.45696
4643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4645[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.96828
4646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.74969
4648[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.18534
4649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.84748
4650[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.23982
4651[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.20864
4652[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.05126
4653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4654[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.00274
4655ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.57615
4656[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ16.85641
4657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.25134
4658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.01135
4659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4660[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.92438
4661ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.88161
4662[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.36304
4663[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.06542
4664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.63515
4665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4667[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.2393
4668ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4669[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.37127
4670[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.61246
4671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39523
4673[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.31793
4674[9525]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ12.85913
4675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4678[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.38404
4679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.15623
4680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.24704
4681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.47369
4682[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.46877
4683ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.23445
4684[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.27677
4685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.31436
4686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.91852
4687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.67756
4689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.29118
4690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.50306
4691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.92313
4693[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.22964
4694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73292
4695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.93657
4697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.22022
4698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.23846
4699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.40472
4700[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.1244
4701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.91037
4702ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.43611
4703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.88279
4704[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.05131
4705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4706[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.28809
4707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4708ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.62629
4709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.77853
4712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.84005
4713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.82022
4714[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.7874
4715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4716[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.86087
4717[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.18699
4718[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.20609
4719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4720[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.1993
4721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5576
4725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.4955
4726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.16481
4727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.77318
4729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.95299
4730[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.32188
4731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4732ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.14649
4734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.96151
4735[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.56069
4736ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4740[8526]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.84837
4741[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.74275
4742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4743[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.20768
4744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4745[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.26873
4746[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.05376
4747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.86841
4748[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.08437
4749[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.9062
4750ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.57183
4752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.73771
4753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0719
4754[8321]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.25384
4755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.48155
4756[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.38152
4757[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.0486
4758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4760[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.97849
4761[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.35163
4762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4764[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.16552
4765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4767[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.58379
4768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4769[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.62948
4770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.67525
4772[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.39871
4773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.78361
4775[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.03232
4776[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.59301
4777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24144
4778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.86938
4780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.53617
4782ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4783[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.9373
4784[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.32273
4785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8755
4786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89254
4787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.74318
4792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.34352
4793[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.36949
4794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.11863
4795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4796[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.66956
4797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.04186
4798ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.55513
4799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4800[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.99428