Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8839
4402[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.0237
4403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.73023
4404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.26474
4405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.86637
4406[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.5147
4407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61669
4408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4409[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.17936
4410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.83546
4411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.14168
4412[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.88704
4413[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.03239
4414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.0929
4415[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.013
4416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.14561
4417[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.97353
4418[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.69578
4419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.93363
4420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.87846
4422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.81512
4423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8393
4424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.05735
4425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.98424
4426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.35412
4427[8322]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13.96509
4428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.01232
4429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.53869
4430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.61137
4431[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.51801
4432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.79222
4433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.29396
4434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.53064
4435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93602
4437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.30876
4438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4439ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.17338
4441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.42069
4443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.57509
4444[8521]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.17369
4445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.48968
4447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.81253
4448[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.66217
4449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.34551
4450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.68191
4451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.12862
4452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.12932
4453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.38387
4455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.30701
4456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4457[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ15.62578
4458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.28005
4459ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.24394
4460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.60374
4462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4463[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ17.60424
4464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.25268
4465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.35072
4466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.48869
4467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.97262
4468[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ18.56435
4469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.27865
4470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.68771
4471[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.09107
4472ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3796
4473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30334
4474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.69816
4475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8309
4477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.05467
4478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.8053
4480ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.75959
4482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.66785
4483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4486ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4487ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39889
4488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.04557
4490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.55907
4492[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.16354
4493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4494[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.00846
4495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4497[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.24475
4498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.35487
4499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4501ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.02332
4502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.89414
4505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4506ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0614
4507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.10241
4511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44899
4513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.57683
4514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.91219
4515[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18.75483
4516[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.93311
4517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.55413
4518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.69302
4520[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05279
4521[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ17.87921
4522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4523[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.43616
4524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.29217
4525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.31723
4528[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.39915
4529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4531[8305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15.57607
4532[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ19.08405
4533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.85035
4536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8289
4537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4538[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.01696
4539ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.04
4540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.80112
4541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.69578
4542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.11146
4543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4544[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.69226
4545[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.61455
4546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.10197
4549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4814
4550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.22664
4551[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16.75976
4552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47747
4553[8426]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.90044
4554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.98918
4555[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.01735
4556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.83945
4557[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05211
4558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.19354
4560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6811
4561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.57504
4563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4566[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.02466
4567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.81388
4568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4570[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.07479
4571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.26768
4572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.36811
4574ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.5032
4575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4577[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.00363
4578[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.21146
4579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.89115
4583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.85777
4584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.84827
4588ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4591ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4594[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.27661
4595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.82715
4596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.98213
4597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.59979
4598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5846