Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.37048
4202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.82564
4203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.49082
4204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.20438
4205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.61168
4206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.01212
4208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.63557
4210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4211[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.26187
4212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.62052
4214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.63238
4215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93862
4216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.00227
4217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4218[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.70919
4219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.59025
4220[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.66952
4221[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05534
4222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4954
4224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.19696
4226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.02596
4228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.26635
4229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4230[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.24971
4231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4916
4232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61711
4233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.37493
4236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.12322
4237[8305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15.67863
4238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.00654
4239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.45052
4240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.18544
4241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.45007
4242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.58938
4243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.38907
4244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89545
4246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.43159
4247[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05261
4248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.50545
4249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.08776
4250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.54901
4251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.19049
4252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.24942
4256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.50711
4257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.97675
4259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4260[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.26418
4261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.32704
4262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.68523
4263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.55558
4265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.24692
4266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.11939
4267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.89565
4268[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.60874
4269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4272[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.40909
4273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06378
4274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.40028
4275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.82718
4277[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05732
4278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.5233
4279[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.34353
4280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.60744
4282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.99778
4283[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.95801
4284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.96319
4288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.88376
4289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2806
4290[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.56093
4291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.26707
4297[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.57077
4298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.26928
4299[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.5437
4300[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.66595
4301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4302[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.01228
4303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.0201
4306[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.76549
4307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.94418
4308[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.48029
4309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.32328
4311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.00796
4313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.72763
4314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.04848
4315[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.22722
4316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4317[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.11649
4318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.77271
4319[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.9549
4320[8522]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.78924
4321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.89088
4322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4323[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.33145
4324[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.54186
4325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89858
4327[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.04356
4328[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.34425
4329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.24945
4330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.75475
4331[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.47523
4332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.99062
4333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.04974
4335[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.72365
4336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.20515
4337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4339ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4340[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.67507
4341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.04883
4342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.67277
4343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08823
4344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4345[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12351
4346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.04589
4347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.30033
4348[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.51492
4349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44052
4350[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.34061
4351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.42498
4352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3525
4353[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.42878
4354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.98173
4355[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.18134
4356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.11436
4357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.51787
4359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.85617
4360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.72346
4361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.67159
4362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.74774
4363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.74075
4364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.25292
4366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.60498
4367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.82299
4369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.72175
4372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.83108
4373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.49684
4374[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.03586
4375ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.14722
4376[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.37774
4377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44532
4378[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.94976
4379[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.43278
4380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.76156
4383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2155
4384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4385[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.1514
4386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.58405
4387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.93546
4388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4390[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.17704
4391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.30343
4392[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12297
4393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4396[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.1373
4397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.86955
4398[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.15392
4399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4400[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.34547