Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
4001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4003[9504]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ- ΥΕΣ - ΠΚ13.57295
4004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1778
4005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.52126
4006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.78613
4007[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18.4476
4008[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.14588
4009[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.27507
4010[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.28705
4011ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.87232
4012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.04634
4013[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.12373
4014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.11695
4016[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.12719
4017ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4018[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18.57253
4019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47675
4020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.53463
4021[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.45041
4022[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ16.69079
4023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.79574
4024ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4025ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.74605
4026[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.64878
4027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89336
4028[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.04356
4029[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.89824
4030[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.67062
4031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.81894
4032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4033[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.02015
4034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.99328
4035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2755
4037ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4038ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.40357
4041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4043[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ16.88815
4044[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.10907
4045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.10311
4046[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.97744
4047[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ19.06244
4048[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.1481
4049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.86262
4050[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.62574
4051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.79141
4052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95534
4054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.43098
4058ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4059[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.94675
4060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.20667
4061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.64247
4062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.83773
4063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8133
4064[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.72137
4065ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.29137
4066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.75233
4067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95067
4071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.39224
4072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4073ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61175
4076[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.88724
4077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.3642
4078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.56167
4080ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.69914
4081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.61101
4082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4084[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.84815
4085[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.99545
4086[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.22613
4087[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.38775
4088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.84076
4089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.9582
4090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4092[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ18.18685
4093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.15418
4094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.71801
4095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.55756
4096[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.35762
4097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4098[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.76738
4099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.74866
4101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.76295
4102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.51151
4103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.58884
4108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.14666
4109ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.52531
4110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4323
4111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.46598
4112[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.27632
4113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47608
4115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.38566
4117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.12158
4119[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17.47726
4120[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16.93837
4121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4123[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.04817
4124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.84382
4125ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.11954
4126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.53991
4127[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18.3286
4128[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.64402
4129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.4004
4130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.89729
4131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4132[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.31732
4133[8428]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.66136
4134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.95316
4136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9318
4137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.52623
4138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.91121
4139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.52893
4142[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.52849
4143[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.29211
4144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.30797
4145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.80937
4146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.09045
4148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7467
4150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.46415
4151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.10218
4154[8322]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.81812
4155[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.36209
4156[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.49137
4157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.73665
4160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.59729
4161[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.27318
4162[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.3441
4163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.40169
4164[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.34785
4165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.60915
4167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.13695
4168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12541
4170[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.21052
4171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.17487
4173[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17.93218
4174[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.99647
4175[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.42959
4176[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ15.81456
4177[8403]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.59772
4178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6381
4179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.57624
4180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4181[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.14662
4182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.77161
4183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.94353
4184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.01608
4185[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.9032
4186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4187[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.2948
4188[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.53066
4189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47654
4190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.45098
4191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.21808
4192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.54369
4195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.92549
4197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86951
4198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.59379
4199[4602]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ17.77815
4200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0707