Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.19102
3802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8134
3803[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.4302
3804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.32488
3805[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.2333
3806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9903
3808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.76542
3809[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.47033
3810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8
3811[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.15483
3812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3813[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.94122
3814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.81269
3815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.03828
3816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3817[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.86614
3818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.50604
3819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.68526
3821[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.10747
3822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.91337
3823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.91273
3826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.79261
3827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.15413
3829[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.18519
3830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.94941
3832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.57477
3833[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.05079
3834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.63746
3835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3836[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.32189
3837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.06586
3838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.89824
3839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.13063
3840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.24056
3841[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.16523
3842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.16422
3843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.53383
3844[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.10964
3845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3850[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.40828
3851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3853[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.34782
3854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.98821
3855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.21223
3856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.41566
3857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.60757
3858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49374
3860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3862[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.11161
3863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.163
3867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.17437
3869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.68863
3872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6411
3874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.52665
3876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.72857
3877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.14546
3878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3879[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.02562
3880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3881[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.64237
3882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.60639
3883[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.90825
3884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.88845
3886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.33811
3887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.48142
3888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.036
3889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.14371
3890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3891[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.21785
3892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3893[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.63266
3894[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.04279
3895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.60046
3896[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.3786
3897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.25542
3898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.72274
3901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.99742
3904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3905[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.40516
3906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.07409
3908[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.17051
3909[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15.88936
3910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9067
3911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.30956
3912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.70468
3913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.19193
3915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3916[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.30099
3917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.51321
3918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.70641
3921[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.76814
3922[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.55667
3923[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.17078
3924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7665
3928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.44572
3929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.11959
3930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44152
3932[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.02816
3933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.62022
3935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3938[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.41201
3939[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.10067
3940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.61369
3941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87612
3942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.85375
3943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.57986
3944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.90859
3947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.10439
3948[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.05091
3949[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ19.05363
3950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.82437
3951[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.04687
3952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.86752
3953[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.16479
3954[4132]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΤΕΠΑΚ15.53676
3955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.49468
3956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3957[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.18097
3958ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.09439
3959[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.95519
3960[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.00809
3961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2573
3962[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.14121
3963[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.96184
3964[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.39978
3965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.28561
3966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.82173
3967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.11164
3968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.72119
3969[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05792
3970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3971[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.16932
3972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.42285
3973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.60222
3974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.886
3975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.73262
3976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.43084
3977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.78893
3979[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.82419
3980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.72508
3981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.92616
3982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.47765
3984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.11557
3985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.78302
3986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3987[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.1941
3988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0636
3989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.99496
3990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3991[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.41045
3992[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.2475
3993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3995[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.48862
3996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.30613
3997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3999[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.44356
4000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-