Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.96048
203[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.09526
204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.13812
205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
206[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.93046
207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.77492
208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.01937
209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
210[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.78661
211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.13676
212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.50881
214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.62086
218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.93696
219ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.63514
220ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.70191
221ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.26997
222[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.25222
223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.82742
225[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16.75795
226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.40799
227[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.65575
228[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.58067
229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
230[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.09792
231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
232[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.74356
233[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.03819
234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
235[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.48883
236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.94597
237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.96612
238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.88746
239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.90626
240ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
241[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.06631
242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.30531
243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.38492
244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.83964
246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44184
247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.76146
249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9667
250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.68975
252[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.11603
253[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.13232
254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
256[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.5312
257[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.96202
258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.74899
259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.83662
260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87391
262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.52919
263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.04845
264[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.04524
265[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.31316
266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.43537
268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.44117
269[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.99824
270[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.7674
271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.73568
273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
274ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.74777
275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.95977
276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.0886
278[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.92211
279[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.07294
280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.64998
281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.23202
282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.78156
283ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.81416
284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7994
285[8433]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.4179
286[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.29711
287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.9391
288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
290[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.24626
291ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
292[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.39743
293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.84388
294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.51056
296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.20182
297[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.78117
298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.99307
299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
302[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.06396
303[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ17.82669
304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
305[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.37273
306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.29829
308[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18.88317
309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.29788
310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.98425
311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27998
312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.48533
313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.35039
314[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.00589
315[8426]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.2163
316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.37434
317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.79851
319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.99972
320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
322[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.80405
323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.68034
324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.14002
325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
327[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.3783
328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.21773
329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.05257
330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6263
331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.86293
333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
334[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.90883
335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.01574
336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.39051
337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.11535
339[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.75101
340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.29151
341ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.8936
343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.06219
346ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.7932
348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
349[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.94629
350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.11445
351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5734
352[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.03626
353[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.17576
354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.32918
355[8522]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.64845
356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.34493
357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30415
358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.21021
359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.58673
360[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.47473
361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.84817
362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.89116
363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.48507
364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.37485
366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.80423
367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3066
368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.82014
369[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.55451
370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.22778
371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.81519
372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95209
373ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.38725
374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.74745
375[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.24672
376ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.0752
379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.90526
380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
382[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.01769
383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5404
387[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.65872
388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
389ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.72467
390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.66434
391[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.07235
392ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.75129
393[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.04314
394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.18714
395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
397[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ19.06472
398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.71499
400[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.81486