Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3602ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.91488
3603[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.13512
3604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3605ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3606[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.06682
3607[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.04054
3608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.90437
3609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.02675
3610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.15853
3611[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05384
3612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.90987
3615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.99573
3616ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.48772
3620ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.40774
3621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.9076
3622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.52739
3623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.95432
3625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.29185
3626[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07065
3627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.10172
3629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3630[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18.04064
3631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.05667
3632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.31371
3633ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3634[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.14935
3635[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.56986
3636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.51686
3640ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.14758
3641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.13369
3642ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3644[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.26639
3645[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.79642
3646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.85577
3647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.33955
3648[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.08202
3649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.16352
3650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.50326
3652[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.45199
3653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.12418
3654ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3655[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.31189
3656[8302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15.83858
3657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.45223
3658ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.35252
3659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.41008
3660ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.49316
3661[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.43844
3662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.84165
3664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3666ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3667[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.76599
3668[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.29566
3669[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ19.11949
3670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3673ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.60301
3674[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ18.50455
3675ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3677ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12202
3678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.13531
3681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3682[8521]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.57717
3683[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.14844
3684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12619
3685ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.19742
3686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3687ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3690ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3691[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ19.09756
3692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.22725
3693[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.37293
3694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.8904
3695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.91845
3696ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.72905
3697[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ19.13778
3698[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.70586
3699[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.08625
3700ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86394
3701ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3702[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.74505
3703[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.15998
3704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3705[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.3796
3706[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.37197
3707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.81629
3708[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.71351
3709[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ18.89101
3710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.84976
3711ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.97719
3714ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.26193
3715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.14186
3716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.27524
3717ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.61326
3718[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.20868
3719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3720ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.44754
3721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.81271
3722[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.37979
3723[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.07261
3724[8303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16.64473
3725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3726[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.38963
3727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.43684
3728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.18829
3729[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.6984
3730[2502]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19.14837
3731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.39219
3732[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15.46679
3733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5804
3734[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.6235
3735[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.43201
3736[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.95659
3737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3740[8423]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.32677
3741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.98643
3743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.16054
3744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3745[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.96724
3746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.60912
3747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.40753
3748[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.04302
3749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.13364
3750[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.19716
3751ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.11074
3752ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3753ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.62385
3754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.78519
3755ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.45725
3756ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.507
3757[8427]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ) ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.05443
3758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3759ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.41499
3761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.76356
3762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.98254
3763[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.06123
3764ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4054
3765ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.15316
3766ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.86113
3768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3769[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.24041
3770ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3772[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ18.33079
3773ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.58516
3774ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3775[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.01443
3776[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.00571
3777[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.81545
3778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.05769
3780[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14.01784
3781[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.51252
3782[2506]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ19.23412
3783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.18012
3784[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.50402
3785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.86363
3787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.25855
3788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.60064
3789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.54309
3791[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.25724
3792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.38836
3795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3797[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.0491
3798[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ19.04482
3799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.20926
3800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3072