Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3401ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.39836
3402[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.04724
3403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3404ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.07884
3407ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.41848
3408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.72162
3410ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93861
3411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.27976
3412[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.07832
3413[8423]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.8665
3414[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.31108
3415ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3417[8433]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.81771
3418[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.11065
3419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.55491
3420ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.64532
3421ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3422[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.19366
3423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.40767
3424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3425[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.6694
3426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.46997
3428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.3411
3429[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.23968
3430ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.99366
3431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.14472
3432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.38303
3433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3435ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3436[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.0305
3437ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3439[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.20963
3440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.51376
3441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.68293
3442[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ16.84757
3443[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.40821
3444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.46098
3445ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3447ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.60477
3449[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.24443
3450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.74963
3454ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1378
3455[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.43938
3456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.83064
3457[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.03192
3458ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.96672
3459[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.80983
3460[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.03745
3461ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.76094
3462ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.83238
3463[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.24737
3464[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.88931
3465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.72007
3466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3467ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.81372
3468[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.7674
3469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3471[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.53964
3472[8303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ16.7913
3473[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.44214
3474[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.41908
3475ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3476[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.13994
3477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.99661
3478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95842
3479[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.56679
3480[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ18.07585
3481ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.02356
3482[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.0848
3483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4112
3484ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3485ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.76355
3486[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.18656
3487[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.24632
3488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3489ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.91066
3491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.16137
3493[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.44574
3494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3496[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15.44331
3497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.79831
3498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.70114
3499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.31294
3500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3035
3501[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.35021
3502[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.74369
3503ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.88148
3504ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3505[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.38944
3506[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.52467
3507[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.90282
3508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.03341
3509ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.52333
3510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.79698
3511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.27916
3514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.52808
3515ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.41249
3516ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.47983
3518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.11972
3519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.38156
3520ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3521ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.01899
3522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.83779
3524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3525[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.53031
3526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.63156
3528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.98634
3529[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.84392
3530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.56609
3531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.90468
3532[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.535
3533ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.77624
3534[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.24562
3535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3536[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.21391
3537ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86873
3539[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.20013
3540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.19663
3541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3542ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.49076
3543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.22277
3544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.88187
3546ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.90298
3547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24063
3548[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.93988
3549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.98334
3550[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.87891
3551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.19645
3552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.90253
3553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3554ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.42831
3555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.85766
3557[1501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.24291
3558ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.01497
3559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.08565
3560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.25156
3561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3562ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3563ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.07362
3564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.52364
3565[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.2652
3566ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.45091
3567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.47385
3568[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.21121
3569[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.23308
3570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.64545
3571ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3572[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.24952
3573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3574[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.6459
3575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.87248
3576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.49441
3577[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.11639
3578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.12279
3579ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.26607
3580[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.01071
3581ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.22121
3582ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.23555
3583[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ19.01855
3584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3585ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3588[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.8962
3589[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ19.20969
3590ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3591[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.21043
3592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.52929
3593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.55592
3594ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.14091
3595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.46699
3596ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.01919
3598ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.93754
3599[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.13019
3600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.53213