Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3201[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.86564
3202[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ19.19547
3203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3204[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.45286
3205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87468
3206ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3207ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.32336
3208[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.94131
3209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.01571
3211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.74326
3213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27274
3215ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.32121
3216[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.71209
3217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.80242
3219[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.10891
3220[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ17.22942
3221[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.54724
3222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.82981
3224[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.5774
3225[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.6622
3226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3228[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.30562
3229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.84562
3232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.68366
3233ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.2291
3236ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.94565
3237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.55437
3240[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.40538
3241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.53047
3243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3244ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.53877
3245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84937
3246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.43724
3247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3248ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.40025
3249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.66912
3250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.38089
3251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.30154
3252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.18205
3255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.29798
3256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.02997
3258ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.03837
3259ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.24138
3260[8305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΥΤΣ - ΑΞΙΚ15.85029
3261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3262ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.81493
3263ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.46022
3264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.63163
3265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.55767
3266[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.59093
3267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3268[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.87217
3269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.56967
3271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.03347
3272[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.59854
3273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.94877
3274[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.82873
3275[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.06715
3276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.71353
3278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.25866
3279ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.75502
3281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.79456
3282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.74727
3283[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.16789
3284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.46813
3285ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.43259
3287ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3288[8423]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.31935
3289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.33757
3290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.90409
3291[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.41673
3292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3293[8524]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.06432
3294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3298[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.34011
3299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.01577
3300[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.94028
3301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.88902
3302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.02414
3303ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.06501
3304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.21772
3305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.34431
3308[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.42844
3309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.17559
3310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.73124
3312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.23479
3313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.5741
3314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3315[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.61875
3316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.77899
3317[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.07263
3318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.362
3319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3320[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.16147
3321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1117
3322ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.54039
3324ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3326ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3327[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.66786
3328[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.99285
3329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.87925
3332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.62532
3333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3335[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.73625
3336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3337[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.53489
3338[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.14782
3339[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.65283
3340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3341[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.10449
3342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3343ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3344ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3346[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.35552
3347ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.46829
3348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3349[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.22124
3350ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.88686
3351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.49239
3352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.80889
3353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.80945
3356[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.54694
3357[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.46612
3358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.22117
3359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3360[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.7363
3361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.08906
3362ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.81504
3363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.14733
3364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.02665
3365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.52486
3366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3367ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.88542
3369[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.30713
3370ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.40244
3372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.60984
3373[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.76532
3374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3375[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.70446
3376[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.22921
3377[8402]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.04547
3378[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.74226
3379ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9089
3380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3381ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3101
3382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3384ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.90584
3385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.42232
3386ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.76918
3387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.48332
3388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3389[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.09293
3390ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.01208
3391ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.48112
3392[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.28442
3393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.3775
3394ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.326
3396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.11976
3398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.12716
3400ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.14108