Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
3001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.23279
3002[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.02068
3003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.63988
3006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.00009
3007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.21321
3008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.03638
3009[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ17.59692
3010[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.31906
3011[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.85181
3012[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.10637
3013[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.20347
3014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24565
3015ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3016[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.01059
3017[8432]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΖΩΟΤΕΧΝΙΑΣ ΚΑΙ ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΑΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.31452
3018ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.35127
3019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.37889
3020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.41418
3021ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.04774
3022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.00537
3023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84103
3024[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.54403
3025[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.55534
3026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.83455
3027[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.57162
3028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3029[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.13046
3030ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3032ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3033ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.48577
3035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.528
3036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.41287
3037[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.05065
3038[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.19761
3039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.45749
3041[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.17179
3042[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.15246
3043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.64757
3044[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.52598
3045[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.11806
3046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.21332
3047ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59459
3048[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ14.33527
3049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.70919
3050ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.5481
3051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95431
3052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3053[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.24544
3054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.49737
3055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.65413
3056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.56909
3057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3058[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.90982
3059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9005
3061[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.06134
3062ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.73999
3063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.50216
3064ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.21565
3065[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.97601
3066ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3068ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3069ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.84577
3072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3073[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.139
3074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3075ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.60337
3076ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3077ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36319
3078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3079ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.60539
3080[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.91921
3081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.54322
3082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.86904
3083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.37401
3084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.29468
3085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.57986
3087[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.03252
3088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3090ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.1522
3091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.62
3093[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.25284
3094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.58377
3096ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.17693
3098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.19357
3099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.26342
3100[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.17183
3101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3102[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.41142
3103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.58419
3104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.30774
3105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.53189
3106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.52904
3108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.70905
3109[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.67308
3110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.17213
3111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3112[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.15118
3113[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.45018
3114[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.0642
3115[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.42941
3116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.76734
3118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.74485
3120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3121[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ18.95245
3122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.15471
3123[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.50588
3124[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.18762
3125[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.12012
3126[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.43439
3127[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.47929
3128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.73963
3129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3130[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.16988
3131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.65644
3134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.82337
3136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.48042
3137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.286
3139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3141[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.51499
3142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3143[8521]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ13.50773
3144[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.38704
3145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.91145
3146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.15764
3148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.55149
3149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.49171
3150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.68261
3154[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.62835
3155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.02193
3156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.60952
3157[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.81743
3158[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.08664
3159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.41964
3163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.36854
3164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.66454
3168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.62166
3169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.54066
3171[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.66235
3172ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3175[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.00782
3176[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.333
3177[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ19.28696
3178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.02956
3179[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.92365
3180[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05044
3181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.67353
3184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.86405
3185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.86353
3187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.89087
3188[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.01268
3189ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3190ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.22961
3191[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.01635
3192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3193ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.86618
3194[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ16.76971
3195[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.87154
3196[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.97116
3197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3198[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.72932
3199[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.13464
3200[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.49746