Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.67528
2803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.70399
2805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.00644
2807[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.62971
2808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.57823
2810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.61115
2811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.41521
2812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.99275
2813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2814[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.1098
2815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.83135
2816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9373
2817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.53955
2819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2820[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.57611
2821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.64549
2822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.02586
2823[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.27125
2824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.96163
2825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.62706
2826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2827[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.23586
2828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.80075
2831[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.88367
2832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2833[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.02788
2834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.94859
2835[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.19807
2836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.79173
2838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.99104
2839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.70976
2842[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.63584
2843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.0953
2844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2845[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.20852
2846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4535
2847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.65469
2851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2852[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.69438
2853[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ17.06104
2854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.88604
2855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.69159
2856[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.23643
2857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2858[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.13938
2859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.25354
2860[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ16.72754
2861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.44194
2862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.97939
2863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2864ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.00204
2865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.66274
2866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2504
2867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.55422
2868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.09054
2869[2506]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ19.04927
2870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.24733
2872[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.32742
2873[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.58385
2874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2875[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.93806
2876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2878[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.58525
2879[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.1139
2880[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.85323
2881[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.0731
2882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.18967
2883[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.93866
2884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.72075
2885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.10742
2886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2887[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.11643
2888[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.35658
2889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.53138
2891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.97069
2892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.31575
2893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.33326
2894ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2898[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.15451
2899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.07521
2900[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.2559
2901ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2902[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.12293
2903[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.31698
2904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2907[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.36366
2908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2909[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.07054
2910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.97092
2911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2912[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.95359
2913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.80799
2914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.26406
2915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2916[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.24598
2917[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ15.70131
2918[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.30644
2919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.68748
2920[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.6502
2921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.81722
2922[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.12739
2923[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.2362
2924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87085
2925[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.82791
2926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.71534
2927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.71567
2929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.4436
2930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.03922
2934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.68073
2935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.10577
2936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.43087
2937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.99259
2938[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.05631
2939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2942[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.0885
2943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.67004
2944[4602]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΣΣΥ17.6365
2945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.85007
2947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.89475
2949[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.81495
2950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.70585
2951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.21139
2952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.25643
2953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.17439
2954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.07818
2955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.64013
2956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.01772
2958[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.24035
2959[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.68826
2960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2962[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.11734
2963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.42281
2964[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.50743
2965[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.10106
2966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.77799
2967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.64282
2971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7438
2972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.31802
2973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2976[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.06626
2977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.21817
2978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.75141
2980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.92337
2981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.09474
2982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.70113
2984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.37922
2992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.24661
2993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.59485
2996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.20938
2998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.07081
2999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
3000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.78905