Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2601ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.18122
2602[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.77577
2603ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2604ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2605[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.04078
2606ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.38316
2607ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.09697
2608ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.07975
2609ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2610ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.05471
2611[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.14834
2612ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2623
2613ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.51617
2614ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2615ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.15598
2616[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.46843
2617ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2618ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.54022
2619ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.49601
2620[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.71293
2621ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.73842
2622ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.63999
2623ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.7679
2624ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2625ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.02781
2626ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.09793
2627ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2628ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.30857
2629ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.65966
2630ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.5749
2631ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2632ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.70692
2633[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.54353
2634[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.30449
2635ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2636ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.20776
2637ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2638ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92563
2639ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2640[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.91792
2641ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.61703
2642[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.70201
2643ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.40815
2644ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.958
2645ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2646ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.87556
2647ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2648[4127]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.62098
2649ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47542
2650ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.51133
2651ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36387
2652ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2653ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.12001
2654[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.33285
2655[9111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ13.54241
2656ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2657ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.27635
2658[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.26259
2659ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2660[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.32379
2661[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.08453
2662ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2663ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.37262
2664ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2665ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.69768
2666[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.2265
2667ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2668[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.32728
2669ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.01909
2670ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.98085
2671ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.08879
2672ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.938
2673[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ19.17655
2674[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.08715
2675[9111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΥΕΣ - ΠΚ13.79029
2676ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.79408
2677[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.45615
2678ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3441
2679ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2680ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.10845
2681ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.13372
2682ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.69473
2683[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.1352
2684ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.00977
2685[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.12702
2686ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2687[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.04725
2688ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2689ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.80751
2690[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.13017
2691ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2692ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.64598
2693ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.14094
2694ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2695ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.26907
2696[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.22301
2697ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2698ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.27284
2699ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2700[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.45647
2701[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.0259
2702[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.12068
2703ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.75066
2704ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2705ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2706ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.6956
2707ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2708[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.04822
2709ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2710ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.47916
2711[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.10435
2712ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2713ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2714[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.47694
2715ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.62008
2716ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2717[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.11256
2718[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.14568
2719ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.55813
2720[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.41973
2721ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2722ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2723ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2724ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2725ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.03483
2726ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2727ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2728ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2729ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2730ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2731ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.13236
2732[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.09711
2733ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.66252
2734ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.55476
2735ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2736[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.93538
2737ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.08769
2738ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.63083
2739ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2740[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.13843
2741ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2742ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.09257
2743ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.11205
2744ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.92626
2745ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.33707
2746ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2747ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.67009
2748ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2749ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2750[2503]ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ19.03898
2751[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.33828
2752[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.41174
2753[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05693
2754ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.57795
2755[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.81017
2756[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.44555
2757[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.7305
2758ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2759[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.24162
2760ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2761ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.00033
2762ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.53349
2763ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.79408
2764[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.48949
2765[1501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ-ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.17254
2766[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.89508
2767ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2768ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.17873
2769[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ16.81162
2770[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.14671
2771ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.5434
2772ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2773[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.14276
2774[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.93042
2775ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2776ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.44683
2777ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.177
2778ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.66783
2779ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.47961
2780ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2781ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2782[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.87504
2783ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2784ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2785ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.87855
2786ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2787ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2788ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.32171
2789ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2171
2790ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2791ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.35661
2792ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2793ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2794ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2795ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2796ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.71079
2797ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.84897
2798[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.4329
2799ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49762
2800ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.17118