Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2401[2502]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19.13971
2402[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.10172
2403ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.43508
2404[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.60745
2405ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86457
2406ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.02442
2407[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.87121
2408ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2409ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2410[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.86863
2411ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.7023
2412[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.76566
2413[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.24755
2414ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.64359
2415[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.26174
2416ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.60335
2417ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6337
2418ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2419ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.64247
2420[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.82519
2421[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.64795
2422ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.12628
2423ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2424ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.68037
2425ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.02845
2426ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2427ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.05669
2428ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2429ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2430[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.33577
2431ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2432ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.20426
2433ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.58074
2434ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2435[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.03998
2436ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2437[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.10654
2438ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2439[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.51439
2440ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.58088
2441ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.61122
2442ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.78813
2443ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.56054
2444ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.85069
2445[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.06448
2446ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2447[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.04825
2448ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.99322
2449ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.66076
2450ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.72928
2451ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.12567
2452ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.50737
2453ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95185
2454[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.27155
2455ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.26999
2456ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.43571
2457[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ18.96595
2458[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.3848
2459[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.04829
2460ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2461[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.65012
2462[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.41284
2463[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ18.89356
2464ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.62201
2465ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.02973
2466ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2467[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.00386
2468ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.64214
2469ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2470ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6201
2471ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2472[8428]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.65949
2473ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2115
2474ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2475[8403]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΥΤΣ - ΠΚ16.13357
2476ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2477ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.8041
2478ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.94624
2479ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2480[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.47858
2481[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.75344
2482ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.2463
2483ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2484[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.21242
2485[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.68993
2486[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.11314
2487[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.00531
2488ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.02948
2489[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.15184
2490ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2491ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2492ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2493ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.16231
2494ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.61957
2495ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.81439
2496ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.40425
2497ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2498ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2499ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2500ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.79068
2501[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.68188
2502ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.95192
2503[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.0383
2504[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ16.81232
2505ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1791
2506[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.75125
2507ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.99713
2508ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2509[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.91234
2510ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.96817
2511ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.8534
2512ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.63608
2513ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.98724
2514ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.61299
2515[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.34137
2516[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.18155
2517ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2518ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.77564
2519ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2520[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.20197
2521[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.25753
2522ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2523ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.57475
2524ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2525ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.77038
2526ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.84343
2527ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2528ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.77742
2529ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.02489
2530ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2531ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.83201
2532[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.01995
2533[8429]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ16.2855
2534ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2535ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49122
2536ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.05003
2537[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.82657
2538ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2539[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.21295
2540ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.74052
2541ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.91814
2542[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.64865
2543ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2544ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.52801
2545ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2546[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.78721
2547ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2548ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.3364
2549ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2550ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.80041
2551ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2552ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2553ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.63086
2554[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ16.42975
2555ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2556ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.69104
2557ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2558[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.21862
2559ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.49409
2560ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2561ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.1713
2562[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.02934
2563[2503]ΣΧΟΛΗ ΙΚΑΡΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΙΠΤΑΜΕΝΩΝ - ΑΣΕΙ19.17045
2564ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2565ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2566[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.06611
2567ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2568ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9907
2569ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.92004
2570ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.86553
2571[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.03901
2572ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.70997
2573ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.9368
2574[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.08978
2575ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.65421
2576ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.23083
2577ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.24804
2578ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.41367
2579[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.17298
2580ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.02399
2581[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.51948
2582[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.29223
2583ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.28849
2584ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92616
2585[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.70159
2586ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.12734
2587ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2588[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17.66309
2589ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.75679
2590[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ19.05903
2591[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.32824
2592ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2593ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.2468
2594[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.18316
2595ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2596[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.24486
2597ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.52873
2598[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.44024
2599ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.26168
2600ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.92266