Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2201ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.03479
2202ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2203ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.70564
2204ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.50342
2205ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.30562
2206[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.42542
2207[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.08317
2208ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.90745
2209ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2210ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2211ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.76731
2212ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.78573
2213ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.45728
2214ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2215[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.11646
2216ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2217ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2218ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.73437
2219[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.02079
2220[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ15.61053
2221[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ18.45859
2222ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.35071
2223ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.53823
2224ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.44885
2225ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2226ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.77594
2227ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.36897
2228ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2229ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.1512
2230ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.86027
2231ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.49072
2232ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08819
2233[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.95872
2234ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2235ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2236[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.04259
2237ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2238ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.26329
2239ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.11991
2240[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.10321
2241ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.97614
2242ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2243ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2244[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.33966
2245ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.34893
2246ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.52064
2247ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2248[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.08438
2249ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.61838
2250ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.01323
2251ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.32102
2252ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2253ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.24975
2254ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2255ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2256ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2257ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.64174
2258[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.17946
2259[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.50878
2260ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2261ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2262[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.51877
2263[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.09838
2264ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2265ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.89808
2266ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.13106
2267ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.61338
2268ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2269ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.14968
2270ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.62895
2271ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.51045
2272ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2273ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5528
2274[4609]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ19.00651
2275ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2276ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.41546
2277ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2278ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.64124
2279[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.71108
2280ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2281ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2282ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2283[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.70859
2284ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.91809
2285[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.42153
2286ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.75974
2287[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.26727
2288ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.73139
2289ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.22796
2290ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2291[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ19.10643
2292ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2293ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2294ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.85513
2295ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.69716
2296ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.44128
2297ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2298ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2299ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2300ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2301ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.97854
2302ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2303[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ19.06872
2304ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9469
2305ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2306ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2307ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.44676
2308ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.28943
2309ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.43822
2310ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.68452
2311ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2312ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2313ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.99674
2314ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.69425
2315ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.32084
2316ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2317ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.34215
2318ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.31278
2319ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.84652
2320ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2321ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.0794
2322[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.48526
2323ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.6878
2324[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17
2325ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.57979
2326[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.12724
2327[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12985
2328ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95104
2329ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2330ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.59166
2331ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.33439
2332ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.12266
2333ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.55755
2334ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.89086
2335ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2336ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.69132
2337ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.84116
2338ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2339[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ17.81396
2340ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73655
2341[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.14067
2342ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.19124
2343[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.39191
2344[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.12067
2345ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2346[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.56928
2347[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ18.73626
2348ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2349ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2350[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.5121
2351ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.26252
2352ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.89427
2353ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2354ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.8558
2355ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.12817
2356ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2357ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.98245
2358ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2359ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.1817
2360ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.36216
2361ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2362[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.20606
2363ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2364ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.05646
2365ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2366ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1715
2367[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.36249
2368ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.61308
2369ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2370[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.17979
2371ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2372ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.55012
2373[2506]ΣΧΟΛΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΜΑΧΙΜΩΝ - ΑΣΕΙ18.86982
2374ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2375[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.50796
2376[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.01171
2377ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.95169
2378ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.48092
2379[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.20899
2380ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2381[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.55237
2382ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2383ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.4644
2384[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.54553
2385ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2386[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.10934
2387ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.97258
2388ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.69161
2389[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.26388
2390[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.34168
2391[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.05656
2392[4603]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ - ΣΣΥ19.00766
2393ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.91352
2394[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.05215
2395ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2396ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2397ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2398ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2399ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2400[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ15.73725