Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
2001ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.62081
2002ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2003ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.37828
2004ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.56998
2005ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2006ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2007ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.27256
2008ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2009ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.87556
2010ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2011[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.0653
2012ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2013[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.61432
2014ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2015[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.00341
2016[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.20646
2017[4607]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ - ΑΣΕΙ19.15273
2018[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ16.82818
2019ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.63354
2020ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.12258
2021[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.80925
2022ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.14717
2023ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2024[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ18.75394
2025[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.12022
2026ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.18446
2027ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2028ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2029ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.68822
2030[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.23617
2031ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2032[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.13345
2033[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.18608
2034ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2035ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.2995
2036ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2037[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.21329
2038[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.57985
2039ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.02069
2040ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.7423
2041ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.9419
2042ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.66846
2043ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.75647
2044ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2045ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2046ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2047[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.00165
2048ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.62036
2049ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.71011
2050[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.13518
2051ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2052ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.48311
2053ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.29627
2054ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.62422
2055ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2056ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2057ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2058[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ17.36201
2059ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.74755
2060ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2061ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2062[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.04917
2063ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.2447
2064[8524]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.37318
2065[8525]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ17.57443
2066[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ17.1138
2067ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.01184
2068[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.20139
2069[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.27127
2070ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.29816
2071ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2072ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2073[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.21835
2074ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2075[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.17213
2076[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.72563
2077[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ18.67285
2078ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2079[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.28264
2080[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ17.8799
2081ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2082ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2083ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.25446
2084ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.22742
2085ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2086ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.22635
2087ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2088ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.15972
2089ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.66541
2090[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.05529
2091ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2092ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2093ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4947
2094ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2095ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.95865
2096[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.19423
2097ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2098ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2099ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.92669
2100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.16764
2101[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.87706
2102[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ15.63627
2103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59127
2105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2106[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.32018
2107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.52383
2109[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ16.00799
2110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2111[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.91943
2112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.95504
2113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2114[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.4883
2115[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.6951
2116[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.76715
2117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2118[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.91605
2119ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.18606
2120[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.46284
2121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.22805
2122[2502]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19.20274
2123[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.99594
2124[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.92978
2125[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.80684
2126[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.03115
2127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.42237
2130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.56989
2131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.28384
2132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.61573
2133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2135[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.35584
2136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.50839
2138ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.43648
2139[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.05734
2140[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.34551
2141[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.37323
2142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2143ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.59137
2144ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.29045
2146ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2149[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.2968
2150[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.62432
2151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.45946
2153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.00238
2154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2155[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.03351
2156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2157[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.41396
2158[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.58365
2159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.92824
2160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.01202
2161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.2666
2162[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.15182
2163[8201]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΥΤΣ - ΑΣΕΙ16.4757
2164ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.05787
2166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.20684
2167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2168[8430]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ15.07045
2169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.19724
2171[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.08483
2172[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.19466
2173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.09138
2174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.68605
2175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.67665
2176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.51124
2177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.09987
2178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2181[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18.0058
2182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.69114
2183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2184[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.94342
2185[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.14635
2186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.16516
2187ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.81742
2188[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.71012
2189[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.3187
2190[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.09174
2191[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.94983
2192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2193[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ17.60718
2194[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ18.16616
2195[4131]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) - ΤΕΠΑΚ16.15619
2196[4130]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ) - ΤΕΠΑΚ15.65899
2197[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.40468
2198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.4369
2200[5126]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ) - ΤΕΠΑΚ18.85146