Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.7808
1803[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ17.73999
1804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.25212
1805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1806[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ19.01203
1807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.66639
1809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.99769
1810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.9689
1811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1813ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.92765
1815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.75699
1816ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.3788
1818[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ18.89306
1819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.91342
1820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.8833
1821ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.35188
1822[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.20971
1823[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.09034
1824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.62608
1825ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1826[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.01427
1827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.35583
1828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.96321
1829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.43639
1830[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.18487
1831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.43939
1832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.59566
1835ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.88418
1836[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.10217
1837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.8766
1838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1839[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.07646
1840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.17001
1841[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.98132
1842[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.24628
1843[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.47726
1844ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.02307
1846[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.1318
1847[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.04947
1848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.84542
1849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.68507
1850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.07945
1851[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.67137
1852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.71032
1853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1854ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.4311
1855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1856ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.38551
1859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.81264
1860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.04649
1861[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.95103
1862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.10823
1863[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.12683
1864[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.16717
1865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.43598
1866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.16556
1867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.49778
1868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.34999
1869[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.11106
1870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.47353
1871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.14051
1874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1876[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.07681
1877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.08783
1878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.29222
1879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1882[8431]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ( ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ) - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.34995
1883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.23542
1885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.53685
1887[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.5725
1888[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.81463
1889[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ19.16743
1890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.85196
1891[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ17.51651
1892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.11526
1893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.24471
1894[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.95732
1895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1896[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.4322
1897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.82272
1898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.40536
1899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.67381
1900ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1901[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.18502
1902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1906[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ18.64211
1907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.72482
1910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.79104
1911[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ18.6115
1912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.79235
1913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.58393
1914[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.01535
1915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ8.84814
1916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.13938
1917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.26175
1919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.70905
1920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1921[2101]ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.05593
1922[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.06024
1923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.19076
1925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.86826
1926[1112]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΠΡΟΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.21231
1927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.48152
1928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.09268
1929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.40981
1930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.93419
1931[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ17.79476
1932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.59636
1933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.97991
1935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.45352
1936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1938[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.86613
1939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.9329
1940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.78293
1941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.51815
1942[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.84054
1943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.58657
1944[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.25783
1945[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.13037
1946ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ19.18153
1947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1949[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.26889
1950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5256
1952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1954[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.66132
1955[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ17.87608
1956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.95332
1957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.39073
1958[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.17345
1959[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.14135
1960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.92588
1961[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.70913
1962[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ15.2341
1963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1965[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.34739
1966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.99896
1967[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.20259
1968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.82395
1970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.24506
1971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.02899
1972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.3363
1973[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.15006
1974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.71792
1975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.23393
1976[4133]ΧΗΜΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - ΤΕΠΑΚ17.19215
1977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.47601
1978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.51373
1979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.88439
1982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73039
1984[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.04412
1985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1987[2501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΑΣΕΙ18.94982
1988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.1976
1989ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6489
1990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1991[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.29144
1992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.39939
1993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1994[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.20494
1995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.73034
1997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ18.56613
1998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
1999[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.27839
2000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.89237