Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
1ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
2ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.99047
3ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
4ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.28198
5ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
6ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.48648
7ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
8ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
9ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
10ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.70706
11ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.4652
12ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
13ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.50118
14ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
15ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
16ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
17ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
18ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
19ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.30099
20ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.5336
21ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
22ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
23ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
24ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
25ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.29055
26ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.39217
27ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
28ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
29ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
30[8524]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΥΤΣ - ΤΕΠΑΚ14.62136
31ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
32ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
33ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
34ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
35ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.3711
36ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
37ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ9.79959
38ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
39ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
40[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.44503
41ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
42ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
43ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
44ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
45ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.09955
46ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
47ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
48ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
49ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
50ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
51ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
52ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
53ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
54[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.12391
55ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
56ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.77691
57ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
58[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.59545
59ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
60[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.07819
61ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
62ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
63ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.08202
64ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
65ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.17252
66ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
67ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
68[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.13461
69ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.38927
70ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.2319
71ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
72ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
73ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.89326
74ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
75ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
76ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
77ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
78ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
79ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
80ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
81[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ16.86
82ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
83ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.49124
84ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
85ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
86[9521]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΥΕΣ - ΤΕΠΑΚ11.55199
87ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
88ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.59642
89ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.6405
90ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.47557
91ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.64905
92ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.00407
93ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.24788
94ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.72195
95ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.58047
96ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
97ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
98ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
99ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
100ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
101ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
102ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.33109
103ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.98891
104ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.77478
105ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
106ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
107ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
108ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
109[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ19.06771
110ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
111ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.63813
112ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.89768
113ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
114ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.52295
115ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
116ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.13122
117ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
118ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.18092
119[8405]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΥΤΣ - ΠΚ15.37996
120ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.71639
121ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
122ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
123ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
124ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.09141
125[9503]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΥΕΣ - ΠΚ12.62207
126ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.28296
127ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.46877
128ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11.65199
129ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
130ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
131ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
132ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.6883
133ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
134ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
135ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
136ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.37453
137ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ11
138[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.06104
139ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
140ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
141ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.37492
142ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.15158
143[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.32081
144[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.18146
145ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
146[4104]ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ - ΠΚ17.40986
147ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.75604
148ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
149ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
150ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.15514
151ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
152ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
153ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
154ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
155ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
156ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
157ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
158ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
159ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
160ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
161ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
162ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
163ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
164[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.03283
165ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
166ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.84821
167ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
168ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
169ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
170ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.5054
171ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
172[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ17.50938
173ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.33836
174ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
175ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.85802
176ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.97715
177ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
178ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
179ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.69894
180ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
181ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
182ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
183ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
184ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.35695
185ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ13.26198
186ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.1801
187[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ17.81731
188ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
189[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.02542
190[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.18874
191ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ12.70051
192ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.15959
193[4128]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ18.88614
194ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ14.99168
195ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
196ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ-
197ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ16.84998
198ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ15.86859
199ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ17.46686
200ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ ΘΕΣΗ10.67394