Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.72303
802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.94914
803[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ17.3793
804ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.11108
805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
806ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
807[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ19.00501
808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.19698
809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.607
810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
811[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.4988
812[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.20957
813[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.51778
814ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.80374
815[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ15.03826
816[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.01361
817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
818ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.41168
819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.77671
820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
821[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.17208
822[2107]ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ - ΠΚ18.5469
823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.50215
825[4107]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ) - ΠΚ18.67948
826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.79933
827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.11231
828[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.96321
829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.54275
830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
831ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.96696
833ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.43277
834[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ19.24143
835[5302]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.00534
836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.98788
838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.11515
839ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.53424
840[1103]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΚΛΑΣΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ17.32009
841ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.79247
842ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
843[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ19.12333
844[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ15.79268
845[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ18.68101
846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.23215
847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
848[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.66136
849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
851[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.40216
852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.38013
854[1113]ΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.21627
855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
856[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.92301
857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
858[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ19.24505
859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
862ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.5672
864[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.18204
865ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.23719
866ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.58379
868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.87735
871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.99886
872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.54503
874[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.0393
875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.77403
876ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.35258
877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.85116
878[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.49214
879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
880ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.87052
881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.01039
882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
884ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.49395
885ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.53565
886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.00662
887ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.09201
888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
890[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.12422
891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.79101
892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.70894
893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.34842
894[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.20463
895ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
896ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.52312
897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
898ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.28206
899ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
900[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.29439
901[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.17304
902[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.37419
903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.82339
904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ8.50469
905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
906[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12592
907[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.41435
908[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.27984
909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
910ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.32489
911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
912[3101]ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ - ΠΚ19.36305
913[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.03665
914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.89834
915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.1541
916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.89627
917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.40326
918[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ19.30497
919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.01625
920[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.32295
921ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
922[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.12167
923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.94053
927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.86571
928[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.51866
929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.29457
930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.07286
931ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
932[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ18.09873
933[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ15.74087
934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
936ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
937ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.46284
939[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.02096
940ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
943ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.62059
944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.10623
945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.97967
946[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ16.28523
947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.40947
948ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.16522
949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.76482
951ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
952ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
953[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.13236
954[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18.79433
955ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.60799
956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.55736
957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.13933
958[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ18.30644
959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
960[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.12693
961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
962[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.70727
963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
964ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.39033
965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.99724
966ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
967[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.33841
968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
969[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.87128
970[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ17.9341
971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.76931
972[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ19.01591
973ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.6187
974[4123]ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.51168
975ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.80357
976ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.5224
977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.73631
978[1104]ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ) - ΠΚ16.92059
979ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.00587
981ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.38711
983[1108]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ) - ΠΚ17.2556
984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
986[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.42954
987[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ15.81411
988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.55343
989[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.50997
990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
991ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.17811
992[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.13023
993[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ18.94463
994[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ15.57854
995[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.01883
996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
997ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.19544
998[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.28771
999[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.44515
1000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.54756