Αρ.Υποψ.Εξασφάλισε Θέση στο Τμήμα:Βαθμολογία
7801ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.23696
7802ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.12449
7803ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.41043
7804[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.06448
7805ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.70292
7806[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.02006
7807ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.02057
7808ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7809ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.70427
7810ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7811ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.22007
7812ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7813[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.76289
7814[4103]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΠΚ17.04239
7815ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7816[3122]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑ / ΛΟΓΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑ) - ΤΕΠΑΚ19.23514
7817ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.52431
7818[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ20
7819ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.42586
7820ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7821[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ18.87419
7822ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.46241
7823ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7824ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7825[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ15.65699
7826ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7827ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.57197
7828ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.76928
7829ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.87698
7830ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.15559
7831[5103]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΔΙΕΘΝΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.96501
7832ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.09933
7833[5125]ΠΟΛΥΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΠΟΛΥΜΕΣΑ) - ΤΕΠΑΚ18.80763
7834ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.42005
7835[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.04712
7836ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7837ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.44327
7838ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7839[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ18.49043
7840ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.62447
7841[2108]ΧΗΜΕΙΑΣ - ΠΚ19.14462
7842[5305]ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΑΓΓΛΙΚΗ - ΑΞΙΚ16.93295
7843ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.6329
7844[1109]ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ) - ΠΚ17.08748
7845ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.97372
7846ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.99453
7847ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.74989
7848ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.45482
7849ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.03684
7850ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7851ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.14525
7852ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.66706
7853ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.5486
7854[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.23434
7855ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.94764
7856[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ18.01237
7857ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7858ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.71639
7859ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.83955
7860ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.83021
7861ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7862[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.15936
7863ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.6842
7864[4601]ΣΧΟΛΗ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ - ΤΜΗΜΑ ΟΠΛΩΝ - ΣΣΥ17.49978
7865[5127]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ) - ΤΕΠΑΚ16.23427
7866[5122]ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ - ΤΕΠΑΚ18.19288
7867ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.18753
7868ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7869ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7870ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.96955
7871ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.70194
7872ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7873ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.8525
7874ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.33471
7875ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7876[4105]ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΚ19.21153
7877ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7878ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.0643
7879ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.88333
7880[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ16.64733
7881ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7882ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.08876
7883ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.19257
7884[5121]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ - ΤΕΠΑΚ16.13644
7885[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.0089
7886ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7887[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ17.79199
7888ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7889ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.17585
7890ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7891ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.24474
7892ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.53901
7893ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.0427
7894[1116]ΓΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ19.09848
7895[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.14038
7896[5124]ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ - ΤΕΠΑΚ16.92951
7897ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ19.05379
7898[5102]ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ) - ΠΚ18.87591
7899[1101]ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ16.54437
7900[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ18.89278
7901[4126]ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΤΕΠΑΚ15.48705
7902ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.91145
7903ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.19453
7904ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7905ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.6856
7906ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7907ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.47013
7908ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7909ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.63367
7910[1102]ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ18.07373
7911ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.0355
7912ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.44587
7913ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7914ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.92347
7915ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.87879
7916ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.74919
7917ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7918ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.48308
7919ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.79515
7920ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7921[1115]ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ - ΠΚ17.59072
7922[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ17.79556
7923ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.80676
7924ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7925ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.84348
7926ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.0325
7927ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.12416
7928ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7929ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.16133
7930ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.68653
7931[1107]ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΤΟΥΡΚΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ) - ΠΚ16.27739
7932ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.86927
7933ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.40061
7934ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.41576
7935ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.96321
7936[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.11377
7937[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.64152
7938ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7939ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7940[5104]ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ - ΠΚ19.21894
7941ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7942ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.03047
7943[5501]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ - ΑΣΕΙ19.08618
7944ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.83319
7945ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7946[4129]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ) - ΤΕΠΑΚ16.28727
7947ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7948[5303]ΜΑΓΕΙΡΙΚΕΣ ΤΕΧΝΕΣ - 3έτη - ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ - ΑΞΙΚ19.07934
7949ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ11.40006
7950ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7951[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ17.35732
7952[4125]ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ - ΤΕΠΑΚ14.50649
7953ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.58186
7954ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7955[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ17.74427
7956ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.53116
7957ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7958[1111]ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΑΓΩΓΗΣ (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ) - ΠΚ18.20234
7959ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7960ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ18.53414
7961ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.98899
7962ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7963ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7964[4102]ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗΣ - ΠΚ19.23507
7965ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.04651
7966[1105]ΑΓΓΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ - ΠΚ18.73449
7967ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.6683
7968ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.78109
7969ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7970ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ14.01348
7971ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.55747
7972ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7973[3102]ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ - ΠΚ19.78626
7974ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7975[4121]ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΤΕΠΑΚ18.71122
7976[3121]ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ - ΤΕΠΑΚ19.29284
7977ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ12.34003
7978ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7979[4106]ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ) - ΠΚ17.13494
7980ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7981[5105]ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ - ΠΚ18.91023
7982ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ17.53582
7983ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7984ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.85309
7985ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7986ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.41201
7987ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ10.71832
7988ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7989[2102]ΦΥΣΙΚΗΣ - ΠΚ19.02947
7990ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.57056
7991[1110]ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ - ΠΚ19.20953
7992ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ15.58062
7993ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7994ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ9.90051
7995ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.3839
7996ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
7997[2502]ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ - ΤΜΗΜΑ ΣΩΜΑΤΩΝ - ΑΣΕΙ19.15842
7998ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ13.19418
7999ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ--
8000ΔΕΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕ Η ΔΕΝ ΖΗΤΗΣΕ ΘΕΣΗ16.80844